Индексне базе

Kobson

IP: 54.80.252.84, N/A

MathSciNet

MathSciNet

MathSciNet је база података Америчког математичког друштва (American Mathematical Society - AMS) у којој се реферишу радови и библиографски подаци за готово сву научну литературу у области математике у свету. MathSciNet је наставак папирног издања Mathematical Reviews (MR), основаног 1940 године. Тренутно садржи преко два милиона приказа радова из области математике и око милион директних линкова на оригиналне радове. У ову базу се годишње додаје око 100 000 нових садржаја. Радове реферишу математичари, научни радници, из разних области математике и из готово свих математичких часописа који се објављују у свету. У њој се такође реферишу и радови из домаћих часописа из области математике са успостављеним линковима ка пуном тексту.
Приступ бази MathSCiNet је омогућен са ИП адресе Математичког Института САНУ у Београду. Институт је, захваљујући успешној и дугогодишњој сарадњи са Америчким математичким друштвом, 2005 године проглашен националним центром за регион Балкана, и као резултат те сарадње омогућен је приступ овој бази и са других ИП адреса:
Институт за математику у Новом Саду и Институт за Математику у Нишу.

Контакт особа за коришћење ове базе је библиотекарка Математичког института САНУ, Кристина Милојевић, од које сви заинтересовани корисници могу, путем e-maila, добити детаљније информације и упутства.