Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Besplatno internet izdanje „Uvod u objavljivanje naučnih publikacija“

Centar za promociju nauke (CPN) objavio je besplatno internet izdanje „Uvod u objavljivanje naučnih publikacija“ Andreasa Eksnera s ciljem da pomogne mladim istraživačima u procesu objavljivanja naučnih rezultata.
Publikacija se nalazi na adresi nauka.cpn.rs i u celosti je u otvorenom pristupu. Namenjena je pre svega doktorandima i mladim istraživačima i predstavlja nezamenljivi vodič u svet naučnog izdavaštva. Prednost internet izdanja u odnosu na štampano je i u potpunosti integrisan indeks pojmova, čime je navigacija knjigom laka i brza.
Originalno izdanje objavio je jedan od najvećih svetskih izdvača - Springer Nature. U okviru publikacije daju se odgovori na česta pitanja kao što su: kako se vrednuje učinak istraživača? Kako funkcioniše „otvoreni pristup“? Koliko košta? Kako funkcionišu najveće citatne baze?

Recenziju prevoda na srpski jezik vršile su Tatjana Timotijević, načelnik Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i nacionalni koordinator KoBSON konzorcijuma, kao i dr Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i pomoćnik urednika međunarodnog časopisa European Journal of Psychology of Education. Stručnu redakciju prevoda uradila je Milica Ševkušić, predsednik Sekcije bibliotekara i knjižnjičara Zajednice instituta Srbije i nacionalni koordinator za otvoreni pristup.

„Uvod u objavljivanje naučnih publikacija“ je deo edicije „Naučna komunikacija“, koja za cilj ima podršku širenju naučnih ideja i rezultata u Srbiji, a prethodno izdanje u ovoj ediciji bila je „Naučna komunikacija“ Pjera Lasla.

Detalje vezane za internet izdanje publikacije pročitajte na zvaničnom vebsajtu CPN-a.

(objavljeno 08.12.2016.)

Domaći časopisi prihvaćeni za referisanje u Scopus indeksnoj bazi

Dva domaća časopisa, Serbian Journal of Electrical Engineering ISSN 1451-4869 i Theoretical and Applied Mechanics ISSN 1450-5584, prihvaćena su i uskoro će biti referisani u Scopus indeksnoj bazi Elsevier izdavača.

Uredništvima čestitamo, kao i autorima koji objavljuju radove u navedenim časopisima.

(objavljeno 08.12.2016.)

Vebinar na temu praćenja i evaluacije uticaja časopisa u otvorenom pristupu

U organizaciji ASSAf-a (Academy of Science of South Africa) je za petak, 25. novembar 2016. godine (u dva termina: 08h i 13h), zakazan vebinar na temu “Monitoring and evaluating the usage/impact of your Open Access journal”. U okviru vebinara govoriće se o Open Journal System-u (OJS), a teme koje će biti obrađene su:
- opšti alati (Ina Smith)
- specifični alati vezani za platformu (Louise van Heerden)
- specifični alati vezani za časopis (Nadine Wubbeling i Linda Fick)

Na sledećem linku se nalaze detaljne informacije o proteklim vebinarima (prezentacije i video zapisi) kao i predstojećim.

(objavljeno 24.11.2016.)

Radionica namenjena uredništvima naučnih časopisa iz Srbije

Za utorak, 29. novembra 2016. godine, zakazana je druga po redu radionica namenjena uredništvima naučnih časopisa iz Srbije. Radionica se realizuje u okviru EIFL projekta "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia".

Tema radionice je „Kako unaprediti vebsajtove domaćih časopisa“ o kojoj će govoriti Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u. U okviru ove teme biće obrađene sledeće podteme:

  • Metapodaci u skladu sa Dublin Core standardom na sajtovima časopisa (statični sajtovi, Wordpress, Joomla)
  • XML mapa sajta i Webmaster Tools
  • Ispravnost linkova
  • Praćenje posećenosti sajta (Google Analytics)
  • Šta je responsive design?

Radionica se održava u Narodnoj biblioteci Srbije (elektronska učionica 236), sa početkom u 11 časova. Vreme predviđeno za predavanje je dva sata.

Pozivamo sve zainteresovane izdavače i urednike naučnih časopisa da se prijave putem mejl adrese oacasopisi@nb.rs, slanjem svojih ličnih podataka (ime i prezime, mejl adresa) i naziva časopisa ispred koga se prijavljuju. Broj mesta je ograničen.

(objavljeno 22.11.2016.)

Korekcija Impakt faktora za 2015.

Thomson Reuters je izvršio i publikovao ispravke i dopune u svojoj bazi Journal Citation Reports (JCR) u novembru 2016. godine (naslovi časopisa koji su dobili impakt faktor za 2015. godinu u novembru 2016. godine, a bili su izostavljeni iz JCR-a objavljenog u junu 2016).

Baza EleČas je ažurirana sa novim vrednostima Impakt Faktora (IF) i pozicijama časopisa.

(objavljeno 21.11.2016.)

Obezbeđen probni period za CAB Abstracts bazu

Obaveštavamo korisnike da je CAB Abstracts (zapisi od 1973. do danas) preko EBSCOhost-a na besplatnom probnom periodu počevši od četvrtka, 17. novembra do 31. decembra 2016. godine.

CAB Abstracts u izdanju CABI Publishing, sadrži vrlo značajnu literaturu u kvalitetnim sažecima i punom tekstu o istraživanjima i dostignućima primenjenih nauka, uključujući i poljoprivredu, šumarstvo, ljudsku ishranu, veterinu i zaštitu životne sredine. Pokrivenost literature u punom tekstu datira od 1973. godine do danas.

Sadržaj uključuje:

  • preko 9,1 miliona zapisa od 1973. godine do danas
  • preko 232,000 članaka u punom tekstu, izveštaja i zbornika radova
  • izdanja iz preko 116 zemalja na preko 50 jezika
  • indeksiranje za više od 10,000 akademskih časopisa, knjiga, zbornika radova i izveštaja posebno odabranih i pregledanih od strane stručnjaka u svim navedenim oblastima

CAB Abstracts biće dostupan na EBSCO pretraživačkoj platformi, kao i kroz EBSCO Discovery Service.

Više informacija o ovoj stručnoj bazi podataka, možete naći na EBSCOhost veb stranici.

(objavljeno 15.11.2016.)

Projekat "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia"

Dosadašnje aktivnosti i dostignuća

Na blogu međunarodnog konzorcijuma EIFL objavljen je tekst o "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia" - projektu koji je finansiran od strane ovog međunarodnog konzorcijuma, a koji u Srbiji realizuje KoBSON. Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU, kao vođa projekta govori o podršci naučnim časopisima iz Srbije i kakva su dosadašnja iskustva. Jedna od prvih aktivnosti koja je sprovedena na projektu jeste anketa koja je poslata svim naučnim časopisima u Srbiji (što je više od 500). Anketu je popunilo 250, što je oko polovine aktivnih časopisa i ova cifra predstavlja veliki uspeh.
Više o aktivnostima i dosadašnjim dostignućima pročitajte na EIFL blogu.

(objavljeno 29.08.2016.)

Šangajska lista za 2016. godinu

Univerzitet u Beogradu se ove godine našao među 300 najboljih svetskih univerziteta na prestižnoj Šangajskoj listi. Ova lista nema formalni karakter, ali predstavlja stvar prestiža u vezi sa naučno-istraživačkim radom i uticajem na nauku pojedinačnih univerziteta na svetskom nivou. Saznajte više na: The 2016 Academic Ranking of World Universities.

(objavljeno 15.08.2016.)

Izmene na KoBSON portalu u skladu sa novim Pravilnikom o vrednovanju

Obaveštavamo korisnike da su prema instrukcijama Ministarstva nauke, a na osnovu Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, "Sl. glasnik RS", br. 24/2016, izvršene potrebne izmene i dopune na KoBSON stranici.

Izmene koje su izvršene u bazi EleČas odnose se na nov način kategorizacije naučnih časopisa u odnosu na vrednost IF i rang u Journal Citation Reports (JCR) bazi.

S obzirom da je novim Pravilnikom predviđena i kategorizacija časopisa na osnovu referisanja u okviru servisa SJR - SCImago Journal & Country Rank, na KoBSON portalu oformljena je nova stranica, u okviru odeljka Možda vam zatreba - Vrednovanje - SJR - SCImago, na kojoj se nalaze značajne informacije u vezi SJR - SCImago servisa, tabela časopisa iz Srbije referisanih u SJR - SCImago, kao i kompletne liste časopisa referisanih u ovoj bazi od 1999. godine. 

(objavljeno 11.07.2016.)

Polaganje svezaka u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih naučnih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

Detaljnije informacije na stranici Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije

(objavljeno 27.08.2015.)

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije