Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Springer Bookmetrix platforma za utvđivanje uticajnosti e-knjiga

Bookmetrix je nova i jedinstvena platforma koju je Springer razvio u partnerstvu sa Almetrix-om. Platforma nudi sveobuhvatan pregled domašaja i korišćenja e-knjiga ili poglavlja, dajući na nivou e-knjige ili na nivou poglavlja sve metričke podatke na jednom mestu. Za svaku e-knjigu i poglavlje može se pronaći koliko puta je knjiga preuzeta, koliko puta je citirana, njen kraći prikaz, koliko je imala čitalaca i koliko puta je nešto u vezi sa knjigom ili poglavljem podeljeno na društvenim mrežama. Za svaku knjigu ili poglavlje svi podaci su prikazani posebno. Ističemo da pri korišćenju Internet Explorer-a, podaci se prikazuju samo od njegove 10.0 verzije.

Video prezentacija i detaljnije informacije o Bookmetrix platformi.
(objavljeno 16.04.2015.)

Obezbeđen pristup Wiley časopisima do tekućeg broja

Usled neobnovljene pretplate na časopise izdavača Wiley u 2014. za 2015. godinu, predstavnik izdavača nam je privremeno onemogućio pristup brojevima izašlim posle januara 2015. godine. Po sklapanju ugovora sa Ministarstvom ovaj problem je otklonjen i sada je omogućen pristup do tekućeg datuma.
(objavljeno 16.04.2015.)


Ažuriranje SCI lista

Prisustvo časopisa na SCI listama je relativno promenljiva kategorija - tokom cele godine Thomson Reuters evaluira i prati časopise, i u junu (julu) mesecu publikuje podatke o Impakt faktoru (IF) i rangu časopisa. Impakt faktor časopisa za 2013. je objavljen jula meseca 2014., i on se ne može osporiti.

Nezavisno od toga, Thomson Reuters tokom cele godine ažurira liste i izmene publikuje na svojoj stranici Thomson Reuters Master Journal List - Journal Coverage Changes (for the past 12 months). Na njoj se nalazi više kategorija časopisa:

- "Newly Added" (novi na SCI listi)
- "Ceased" (prestali sa izlaženjem)
- "Changed to" ili "Changed from" (promenili su naslov)
- "Reactivated" (ponovo su vraćeni na SCI listu)
- "Dropped" (skinuti su sa SCI liste i prestali da se referišu u Web of Science).

Podsećamo da Thomson Reuters svake godine procenjuje oko 2.000 novih časopisa za referisanje u WoS, a nivo prolaznosti je do 10%-12%. Takođe podsećamo da se u poslednje vreme u naučnom izdavaštvu sve češće govori o "predatorskim" časopisima i izdavačima. To, kao i niz drugih nepravilnosti (preveliki broj publikovanih radova u odnosu na prethodne godine, visok procenat samocitata i sl.) može biti razlog za isključenje časopisa sa SCI liste.

Preporučujemo da prilikom donošenja odluke u kom časopisu publikovati rad, osim podataka o IF i rangu časopisa, proverite status časopisa i na gore navedenoj stranici (Thomson Reuters Master Journal List - Journal Coverage Changes).
(objavljeno 06.04.2015.)


Uputstvo za korišćenje i preuzimanje EBSCO e-knjiga

S obzirom na to da nam je od ove godine omogućen pristup kolekciji EBSCO eBook Academic Collection pripremili smo kratko uputstvo kako bi korisnicima olakšali korišćenje ovog servisa. Korisnici imaju mogućnost da, osim pretraživanja kolekcije e-knjiga, naprave lični nalog. Kreiranje ličnog naloga je preporučljivo i daje brojne prednosti, kao što su dodavanje e-knjiga u folder u okviru svog naloga i preuzimanje istih za offline čitanje.
(objavljeno 03.04.2015.)


Ukinut pristup Ebrary eBooks kolekciji i ugovorena pretplata za EBSCO eBooks kolekciju

Pristup elektronskim knjigama servisa Ebrary je ukinut. Nakon probnog perioda, koji je trajao do kraja februara 2015. godine, ugovorena je pretplata i omogućen pristup kolekciji EBSCO eBook Academic Collection. Ova kolekcija broji preko 135.000 elektronskih knjiga.
(objavljeno 20.03.2015.)

Predavanja i radionice za istraživače u organizaciji Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije

Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije pripremila je seriju predavanja i radionica namenjenih istraživačima. Sva predavanja su besplatna, a po potrebi se mogu organizovati i više puta u istoj instituciji. Predavači su bibliotekari, redovni i pridruženi članovi Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS.
Program predavanja i materijali
(objavljeno 16.03.2015.)


Predatorski časopisi i hakovane internet stranice

Autorke Monica Berger i Jill Cirasella objavile su članak u College & Research Libraries News-u o predatorskim časopisima kako bi istraživačima pomogle da bolje shvate kakve probleme stvaraju ovakvi časopisi i izdavači. Autorke se u tekstu osvrću na listu sumnjivih časopisa i izdavača u otvorenom pristupu koju održava bibliotekar i profesor sa Univerziteta u Denveru (Kolorado) Džefri Bil. Takođe, on na svom portalu ukazuje na još jedan vid problema sa kojim se suočavaju istraživači, a to su takozvane "hakovane internet stranice" (hijacked journals) i održava listu istih. Bilove liste mogu spasiti istraživače od potencijalnih, ili zaista predatorskih izdavača, ali svakako to nisu konačne liste. Oprez je potreban kada je ovaj problem u pitanju i potrebno je detaljno informisanje o određenom časopisu pre nego što se donese odluka o objavljivanju rada.
(objavljeno 11.03.2015.)Povodom SCIndeks-a

Povodom velikog broja mejlova i telefonskih poziva vezanih za probleme u pristupu SCIndeks servisu obaveštavamo korisnike sledeće:

"Narodna biblioteka Srbije nije nadležna za izradu i održavanje SCIndeks (Srpski Citatni Indeks) servisa. Ovaj servis implemantirao je CEON (Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci) stoga molimo korisnike da sva pitanja vezana za SCIndeks upute kolegama iz CEON-a putem mejl adrese ceon@ceon.rs."
(objavljeno 02.03.2015.)


Povodom Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije

Obaveštavamo uredništva časopisa da je privremeno onemogućen pristup evidenciji svezaka dostavljenih u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Sve sveske koje budu dostavljene u narednim danima biće uredno evidentirane (sa datumom prijema). Ukoliko su nekome potrebni podaci o evidenciji dostavljenih svezaka može nam se obratiti putem mejl adrese repozitorijum@nb.rs.
Izvinjavamo se zbog neprijatnosti i zahvaljujemo na razumevanju.
(objavljeno 02.03.2015.)


KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije