Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Smetnje u pristupu KoBSON servisima

Obaveštavamo korisnike da i dalje postoji problem u radu akademske mreže, i molimo za razumevanje zbog otežanog pristupa KoBSON servisima i strpljenje u narednom periodu dok naveden problem ne bude otklonjen.
(objavljeno 20.05.2015.)

Maj mesec matematike - Ritam matematike

Centar za promociju nauke i Matematički institut SANU organizuju manifestaciju „Maj mesec matematike“ (M3), koja će trajati od 5. maja do 5. juna 2015. Ovo je četvrta po redu nacionalna naučnopopularna manifestacija posvećena matematici. Popularne matematičke postavke nalaziće se na čak 12 lokacija samo u Beogradu, a u manifestaciju se uključilo više od petnaest gradova širom Srbije. Program je raznovrstan - pored mnogobrojnih predavanja i radionica, organizovani su i filmovi i razni eksponati.

Informacije o detaljnom programu možete pogledati na sajtu manifestacije.
(objavljeno 29.04.2015.)


Obaveštenje o kategorizaciji domaćih časopisa

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije sklopilo ugovor sa Centrom za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON-om) o finansiranju izdrade, održavanja i publikovanja bibliometrijskog izveštaja časopisa za potrebe kategorizacije časopisa za volumen iz 2015. godine. Takođe obaveštavamo istraživače i uredništva da je plan Ministarstva da se kategorizacija časopisa za 2014. godinu (na osnovu bibliometrijske analize iz prethodne godine) izvrši do kraja juna 2015. godine, a kategorizacija za 2015. godinu (na osnovu bibliometrijske analize volumena časopisa iz 2014. godine) do kraja septembra tekuće godine.

Za potrebe izrade bibliometrijskog izveštaja časopise je i dalje nužno dostavljati u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije.

Detaljne informacije o kategorizaciji možete pročitati na sajtu Ministarstva.
(objavljeno 28.04.2015.)


Povodom Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije

Obaveštavamo korisnike i uredništva časopisa da je Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije ponovo vidljiv u punom obimu. Evidenciju o položenim sveskama kao i uputstvo za dostavljanje materijala možete pogledati na Veb stranici Repozitorijuma.
(objavljeno 27.04.2015.)Ažuriranje SCI lista

Prisustvo časopisa na SCI listama je relativno promenljiva kategorija - tokom cele godine Thomson Reuters evaluira i prati časopise, i u junu (julu) mesecu publikuje podatke o Impakt faktoru (IF) i rangu časopisa. Impakt faktor časopisa za 2013. je objavljen jula meseca 2014., i on se ne može osporiti.

Nezavisno od toga, Thomson Reuters tokom cele godine ažurira liste i izmene publikuje na svojoj stranici Thomson Reuters Master Journal List - Journal Coverage Changes (for the past 12 months). Na njoj se nalazi više kategorija časopisa:

- "Newly Added" (novi na SCI listi)
- "Ceased" (prestali sa izlaženjem)
- "Changed to" ili "Changed from" (promenili su naslov)
- "Reactivated" (ponovo su vraćeni na SCI listu)
- "Dropped" (skinuti su sa SCI liste i prestali da se referišu u Web of Science).

Podsećamo da Thomson Reuters svake godine procenjuje oko 2.000 novih časopisa za referisanje u WoS, a nivo prolaznosti je do 10%-12%. Takođe podsećamo da se u poslednje vreme u naučnom izdavaštvu sve češće govori o "predatorskim" časopisima i izdavačima. To, kao i niz drugih nepravilnosti (preveliki broj publikovanih radova u odnosu na prethodne godine, visok procenat samocitata i sl.) može biti razlog za isključenje časopisa sa SCI liste.

Preporučujemo da prilikom donošenja odluke u kom časopisu publikovati rad, osim podataka o IF i rangu časopisa, proverite status časopisa i na gore navedenoj stranici (Thomson Reuters Master Journal List - Journal Coverage Changes).
(objavljeno 06.04.2015.)


Predatorski časopisi i hakovane internet stranice

Autorke Monica Berger i Jill Cirasella objavile su članak u College & Research Libraries News-u o predatorskim časopisima kako bi istraživačima pomogle da bolje shvate kakve probleme stvaraju ovakvi časopisi i izdavači. Autorke se u tekstu osvrću na listu sumnjivih časopisa i izdavača u otvorenom pristupu koju održava bibliotekar i profesor sa Univerziteta u Denveru (Kolorado) Džefri Bil. Takođe, on na svom portalu ukazuje na još jedan vid problema sa kojim se suočavaju istraživači, a to su takozvane "hakovane internet stranice" (hijacked journals) i održava listu istih. Bilove liste mogu spasiti istraživače od potencijalnih, ili zaista predatorskih izdavača, ali svakako to nisu konačne liste. Oprez je potreban kada je ovaj problem u pitanju i potrebno je detaljno informisanje o određenom časopisu pre nego što se donese odluka o objavljivanju rada.
(objavljeno 11.03.2015.)

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije