Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Prezentacija baza podataka REAXYS i EMBASE

Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije u saradnji sa Elsevier-om, 12. decembra 2014. godine, sa početkom u 9 časova, organizuje prezentaciju baza podataka Reaxys i Embase. Prezentacija će biti održana u Amfiteatru, Narodne biblioteke Srbije, ulica Skerlićeva br. 1 (ulaz sa Svetosavskog platoa). Detaljnije informacije možete naći u programu prezentacije. Dobrodošli!
(objavljeno 24.11.2014.)


Osmi Festival nauke u Beogradu

"Sve je moguće" je ovogodišnji slogan Festivala nauke koji se održava od 4. do 7. decembra u Beogradu. Mladi naučnici će kroz razne programe predstaviti nauku na sasvim jednostavan i svima razumljiv način. Program je podeljen u šest celina, a dosta sadržaja namenjeno je i najmlađima.
Detaljnije
(objavljeno 24.11.2014.)

Korekcija Impakt faktora za 2013

Thomson Reuters je izvršio i publikovao ispravke i dopune u svojoj bazi Journal Citation Reports (JCR) 28. oktobra 2014. godine (naslovi časopisa koji su dobili impakt faktor za 2013. godinu u oktobru 2014. godine, a bili su izostavljeni iz Journal Citation Reports-a (JCR) objavljenog u julu 2014).

Baza EleČas je ažurirana sa novim vrednostima Impakt Faktora (IF) i pozicijama časopisa.

Vrednost IF časopisa koji izlaze u Srbiji nije se promenila.

(objavljeno 30.10.2014.)

EBSCO eBooks

Omogućen je probni period za pristup EBSCO kolekcijama elektronskih knjiga: eBook Academic Collection (preko 132,000 knjiga) i eBook Business Collection (preko 12,000 knjiga), koji će trajati do 31.12.2014. godine. Servisu je moguće pristupati preko Akademske mreže, kao i preko Udaljenog pristupa KoBSON stranici.
(objavljeno 27.10.2014.)

Uspešno održane Elsevier radionice

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da su najavljene Elsevier radionice uspešno održane u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Za one koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju, utiske prenosimo putem slika sa događaja koje su postavljene na našoj fejsbuk stranici. Takođe, putem sledećeg linka možete doći do korisnog Elsevier vodiča sa savetima za pripremu, objavljivanje i promovisanje radova.
(objavljeno 24.10.2014.)


Izazovi korišćenja elektronskih knjiga

Profesor engleske književnosti Univerziteta u San Dijegu Peter C. Herman u svom članku ’’Skriveni troškovi e-knjiga u Univerzitetskim bibliotekama’’ objašnjava veliku transformaciju sa kojom se biblioteke suočavaju prilikom kupovine e-knjiga. Najveća promena nalazi se u gubitku trajnog vlasništva nad kupljenim knjigama i ograničenjima njihovog korišćenja koje nameću izdavači. Dodatno, autor u ovom članku ispituje i uspešnost učenja korišćenjem samo elektronskih izvora.
Više o ovoj temi možete saznati u samom članku.
(objavljeno 02.10.2014.)

Univerzitet u Beogradu među 400 najboljih na Šangajskoj listi za 2014. godinu!

Objavljena je Šangajska lista za 2014. godinu na kojoj su rangirane akademske institucije iz celog sveta. Univerzitet u Beogradu se treću godinu za redom izborio za mesto na ovoj listi i zadržao prošlogodišnju poziciju među 400 najboljih univerziteta pošto je rangiran između 301. i 400. mesta. Univerzitet u Beogradu se nalazi na listi 200 vodećih iz oblasti fizike i matematike, plasirajući se između 151. i 200. mesta.
Saznajte više na: The 2014 Academic Ranking of World Universities.
(objavljeno 22.08.2014.)

Predatorski časopisi - oprez pri publikovanju radova

Postojanje "predatorskih" časopisa je postalo aktuelna tema, kako u naučno istraživačkoj zajednici Srbije, tako i u svetu.
Tim povodom, u Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije formirana je komisija koja bi na jesen trebalo da objavi listu "predatorskih časopisa".
Podsećamo autore da pri donošenju odluke u kom časopisu objaviti rad provere njegov status u našoj bazi EleČas, jer nije redak slučaj da časopisi na svojim stranicama publikuju podatak o IF iako ga časopis zapravo nema.
Takođe preporučujemo da posetite i sledeće strane:
1) Bibliotekar i profesor sa Univerziteta u Denveru (Kolorado) Džefri Bil, uz pomoć kolega iz celog sveta održava listu sumnjivih časopisa i izdavača u otvorenom pristupu. Bilova lista potencijalnih, ili zaista predatorskih izdavača publikovana je na stranici Scholarly Open Access.
2) Na manifestaciji održanoj povodom Nedelje otvorenog pristupa, u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", dr Stela Filipi-Matutinović je u svom izlaganju Autorska prava i otvorena nauka ukazala na postojanje predatorskih časopisa, i dala korisne upute kako ih prepoznati.
(objavljeno 19.08.2014.)

Rad našeg kolege o istraživačkoj zajednici Srbije

Bibliometrijska analiza radova i istraživača iz Srbije u periodu 2006-2012 u časopisima koji se indeksiraju u Thomson Reuters SCI-EXPANDED bazi podataka se može pronaći u radu koji je objavljen u časopisu Scientometrics: Independent publications from Serbia in the Science Citation Index Expanded: a bibliometric analysis (Dragan Ivanović, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu).
Analiza uključuje 14,293 radova sa svim autorima iz Srbije. Analizirana je distribucija ovih radova po WoS kategorijama, po časopisima, po naučnim institucijama sa kojih su autori radova. Takođe, analizirano je i koji su istraživači najproduktivniji, kao i koji su to najviše citirani radovi. Rezultati analiza pokazuju da je produktivnost istraživača iz Srbije značajna u poređenju sa susednim zemljama uzimajući u obzir broj istraživača u ovim zemljama, BDP i procenat BDP-a koji se ulaže u nauku.
(objavljeno 08.08.2014.)

Ukinut pristup Emerald servisu za 2014. godinu

Usled nedostatka finansijskih sredstava nismo u mogućnosti da obnovimo pretplatu na sadržaje Emerald servisa. Pristup je ukinut 1. avgusta samo za 2014. godinu, dok su ostala godišta i dalje dostupna.
Ukoliko do kraja godine obezbedimo dodatna sredstva, pretplatićemo servis unapred, za 2015. godinu i pristup će biti omogućen već od januara naredne godine.
(objavljeno 04.08.2014)

Objavljene korekcije impakt faktora za 2013.

Thomson Reuters (TR) je na svojoj stranici objavio prve korekcije impakt faktora. Postavljena je lista časopisa koja će se, do septembra, ažurirati na nedeljnom nivou. Nakon zaključivanja obrade podataka, i publikovanja konačnih lista na TR stranici, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.
Podaci publikovani na ovoj stranici mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.
(objavljeno 04.08.2014.)

Objavljen Impakt faktor časopisa za 2013. godinu

Danas su publikovani podaci o Impakt faktoru (IF) časopisa za 2013. godinu. Podaci su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije.
Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Thomson Reuters -> Title Suppressions.

Časopisi koje je Thomson Reuters prestao da referiše u WoS-u u prethodnih 12 meseci:
Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
Science Citation Index Expanded (SCIe)
Social Sciences Citation Index (SSCI)

Takođe, neki časopisi su zadržali impakt faktor, ali su promenili naslov:
Lista časopisa sa SCI liste
Lista časopisa sa SSCI liste

ili je promenjen ISSN:
Lista časopisa

(objavljeno 30.07.2014.)

Impakt faktori za naše časopise u 2013. godini

Naslov20092010201120122013
Acta Veterinaria - Beograd0.1790.1690.1670.2580.133
Applicable Analysis and Discrete Mathematics
0.6450.7540.8870.708
Archives of Biological Sciences0.2380.3560.3600.7910.607
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
0.5800.6100.5330.659
Computer Science and Information Systems

0.3240.6250.5490.575
Filomat
0.1010.4210.7140.753
Genetika

0.4400.3720.492
Hemijska industrija0.1170.1370.2050.4630.562
Int Journal of Electrochemical Science2.1752.8083.729Title Suppressions1.956
Journal of Medical Biochemistry

0.6101.0840.721
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B0.5481.2941.3171.4351.135
Journal of the Serbian Chemical Society0.8200.7250.8790.9120.889
MATCH-Comm Math Comp Chemistry3.2173.2912.1611.7681.829
Nuclear Technology and Radiation Protection
0.7061.1591.000Title Suppressions
Panoeconomicus
0.0780.3960.4000.778
Psihologija0.0820.1410.2790.2920.188
Publications de l Institut Mathematique-Beograd


0.1950.152
Science of Sintering0.4860.4030.2740.2780.444
Serbian Astronomical Journal1.100
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
0.1940.1900.2280.169
Thermal Science0.4070.7060.7790.8380.962
Vojnosanitetski pregled
0.1990.1790.2100.269

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 30.07.2014.)


Zanimljivo o impakt faktoru

U članku objavljenom na sajtu Thomson Reuters-a možete pročitati zanimljiv tekst o nastanku impakt faktora, njegovom pravilnom korišćenju, ograničenjima, ali i njegovoj zloupotrebi od strane autora i časopisa.
Detaljnije
(objavljeno 26.07.2014.)

Ko koliko publikuje?

U časopisu Research Trends objavljen je članak o tome koliko se publikuje u zemljama u razvoju: “The bibliometrics of the developing world”. Statistike ukazuju na neverovatne brojke: čak 40 posto objavljenih radova dolazi iz nerazvijenih zemalja, najviše iz Kine, a najproduktivniji su istraživači iz oblasti fizičkih nauka.
(objavljeno 21.07.2014.)

Akcija "KoBSON skype" za bibliotekare

Radi unapređenja saradnje između bibliotekara, a u cilju pružanja kvalitetnije usluge korisnicima, pokrećemo akciju "KoBSON skype" za bibliotekare. Svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, tačno u podne, održavaćemo konferencije i sastanke na različite teme. Prva, vanredna, održaće se sutra, 19. juna, u 12h. Tema sastanka je "Kako smo prošli u prvom polugodištu, i šta dalje...". Pozivamo sve zainteresovane kolege da nam se sutra pridruže na Kobson_sky (skype name).
(objavljeno 18.06.2014.)

Pristup Elsevier knjigama

Prilikom ažuriranja statističkih podataka o korišćenju servisa zapaženo je izuzetno nisko korišćenje elektronskih knjiga dostupnih preko Elsevier-a. Stoga još jednom podsećamo korisnike da preko ovog portala mogu pristupiti kolekciji od preko 2000 naslova e-knjiga. Takođe vas podsećamo da su knjige dostupne i u ePub i Mobi formatu što značajno olakšava njihovo korišćenje preko mobilnih uređaja.
(objavljeno 13.05.2014.)Novo u naučnim člancima - kako motivisati čitaoca

Audio slajdovi kao dodatak naucnim radovima

Audio slajdovi predstavljaju kratke video poruke autora uz radove dostpne na ScienceDirect platformi. Ovakva forma prezentacije daje mogućnost autorima da svojim rečima, na vrlo direktan način, informišu kolege o svom istraživanju. Radi se o potpuno novom pristupu koji koristi savremenu tehnologiju kako bi korisnici na lakši način došli do informacija koje su relevantne za njihovo istraživanje.

Kreiranje audio slajda ni na jedan način ne utiče na sam proces recenzije i objavljivanja rada. Autori dobijaju pozivnicu za kreiranje audio slajda onda kada je njihov rad već prihvaćen/objavljen.

Kako to izgleda u praksi pogledajte u ovom naučnom radu (audio slajd je u desnom delu ekrana). Uključite zvučnike.
(objavljeno 12.02.2014.)
Novi format e-knjiga

Usled sve masovnijeg korišćenja elektronskih informacija sa mobilnih uređaja, izdavači naučnih informacija unapređuju i prilagođvaju svoje platforme novim trendovima. U skladu sa nabavkom Elsevier arhive časopisa i knjiga obaveštavamo Vas da su njihovi sadržaji dostupni za preuzimanje u ePub ili Mobi formatu, što omogućava njihovo korišćenje na svim "portable" uredjajima.
Umesto opcije Download PDF potrebno je kliknuti na link "More options" i izabrati jedan od
ponuđenih formata za preuzimanje teksta: ePub ili Mobipocket.
Detaljnije
(objavljeno 23.01.2014.)

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije