Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Naučna komunikacija za istraživače

KoBSON i Centar za promociju nauke (CPN) organizovali su seminar pod nazivom „Naučna komunikacija za istraživače” 23. i 24. marta na Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi”. 

23. marta u 12 časova Tatjana Timotijević, načelnica odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije, održaće predavanje o KoBSON-u, korišćenju podataka i dostupnosti informacija, kao i o publikaciji Uvod u objavljivanje naučnih publikacija. Urednik izdavačke delatnosti Centra za promociju nauke, Ivan Umeljić, predstaviće izdanja CPN-a namenjena doktorandima i istraživačima, Naučna komunikacija, Doktorati u prozi: ilustrovane priče i Odravnjivanje.

24. marta u 13 časova Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU, održaće predavanje o profilima istraživača, dok će Dragana Stolić, bibliotekar Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”, održati predavanje o citatnim bazama.

(objavljeno 23.03.2017.)

Nedelja otvorenog obrazovanja 2017.

Nedelja otvorenog obrazovanja (Open Education Week) predstavlja globalnu manifestaciju namenjenu podizanju svesti o besplatnom i otvorenom obrazovnju. Ove godine se obeležava od 27. do 31. marta u velikom broju država. Detaljnije informacije o samoj manifestaciji, o slobodnom obrazovanju i o tome zašto je ono važno možete pročitati na stranici Open Education Week 2017.

(objavljeno 23.03.2017.)

Domaći časopis International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education / IJCRSEE referisan u Scopus-u

Domaći časopis International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education / IJCRSEE ISSN 2334-847X počeo je da se referiše u bazi Scopus izdavača Elsevier. Uneti su svi brojevi publikovani od 2013. godine.

Uredništvu čestitamo, kao i autorima koji objavljuju radove u navedenom časopisu.

(objavljeno 13.03.2017.)

Seminari o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama

KoBSON i Centar za promociju nauke (CPN) organizovali su niz seminara pod nazivom „Seminari o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama“ za mlade istraživače u Univerzitetskim bibliotekama širom Srbije. Prvi seminar je održan 24. februara u Novom Sadu, a naredna dva seminara 1. marta u Nišu i 2. marta u Kragujevcu.
Seminari su organizovani u cilju da zainteresovane istraživače upute u procese objavljivanja naučnih rezultata kao i da predstave nova izdanja CPN-a. Predavači na seminarima bili su Tatjana Timotijević, načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i Ivan Umeljić, urednik izdanja Centra za promociju nauke, zajedno sa gostima.
Od publikacija predstavljena je knjiga „Uvod u objavljivanje naučnih publikacija“ čije je srpsko izdanje objavio Centar za promociju nauke u toku Sajma knjiga 2016. godine, a krajem godine je objavio i besplatno onlajn izdanje u otvorenom pristupu, i još tri izdanja Centra za promociju nauke: knjiga „Naučna komunikacija“ Pjera Lasla, „Odravnjivanje“ Nika Suzenisa, prvi doktorat u stripu, kao i tzv. eksperiment u naučnoj komunikaciji, knjiga „Doktorati u prozi: Ilustrovane priče“.

Termin održavanja seminara u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ biće naknadno objavljen.

Fotografije možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

(objavljeno 03.03.2017.)

Izložba "Srbija u Horizontu"

U Galeriji nauke i tehnike SANU, Centar za promociju nauke (CPN), organizuje izložbu "Srbija u Horizontu". Postavka namenjena doktorandima i mladim istraživačima biće predstavljena u petak, 3. marta sa početkom u 13:30 časova. Pored organizatora, posetiocima će se obratiti i Jan Smits, generalni direktor evropske komisije zadužen za nauku.

Detaljan program

(objavljeno 02.03.2017.)

Izbrisana Bilova lista

Skrećemo pažnju istraživačima da je nestao kompletan sadržaj sa popularnog internet sajta koji popisuje potencijalne predatorske časopise i izdavače. Džefri Bil, bibliotekar sa Univerziteta Kolorado u Denveru, ne navodi zbog čega su njegove objave i liste uklonjene. 

Više o ovoj temi možete pročitati na sledećem linku Centra za promociju nauke.

(objavljeno 01.03.2017.)

185. rođendan Narodne biblioteke Srbije

KoBSON tim sa kolegama, saradnicima i dobitnikom nagrade „Janko Šafarik“.

Čestitamo našem dragom kolegi Miloradu Vučkoviću na nagradi za izuzetan doprinos, razvoj i modernizaciju bibliotečko-informacionog sistema. smile

Više fotografija možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

(objavljeno 28.02.2017.)

Nova publikacija Centra za promociju nauke

Centar za promociju nauke (CPN) je objavio novu publikaciju - knjigu "Doktorati u prozi: ilustrovane priče". Ovaj jedinstveni eksperiment iz naučne komunikacije nastao je sa jasnom namerom da se u javnosti otvori tema doktorata i istovremeno potraži odgovor na pitanje: Za koga se piše doktorat? Knjigu čini 11 originalnih eseja i ilustracija, inspirisanih temama 11 doktorskih disertacija odbranjenih u Srbiji u poslednjih pet godina.
Urednici knjige i autori svih 11 eseja su Nikola Zdravković, pomoćnik urednika časopisa Elementi i Ivan Umeljić, urednik izdanja Centra za promociju nauke. Knjigu je umetnički opremila Milena Savić, art direktorka časopisa Elementi.
Među izabranim doktoratima nalaze se istraživanje društvenih mreža metodama fizike kompleksnih sistema, studija genetičke osnove Parkinsonove bolesti u Srbiji, kao i druge teme iz oblasti javnih finansija, razvojne psihologije, etike, kompjuterske dijagnostike, prehrambene tehnologije, energetike, pravne istorije, urbanizma i tipografije.

Promocija knjige će se se održati u četvrtak, 2. februara, u 15 časova u EU info centru - Facebook događaj.
Pročitajte ko su istraživači čiji su doktorati inspirisali ovo izdanje Ilustrovane priče o doktoratima.

Pogledajte promotivni video za knjigu “Doktorati u prozi: ilustrovane priče” 

(objavljeno 01.02.2017.)

Objavljena nova verzija sajta Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

Obaveštavamo korisnike da je objavljena nova verzija sajta Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Portal je unapređen novom stavkom u meniju - Kutak za urednike, kao rezultat sprovedenog projekta "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia", podržanog od strane EIFL-a.  Kutak za urednike je osmišljen kao pomoć i skup svih tema obrađenih putem aktivnosti realizovanih u okviru projekta. Neki od bitnih odeljaka su: Referisanje časopisa u WoS-u, Scopus-u, SCIndeksu, DOAJu, CC licence, Open Journal System, Plagijarizam itd. Dodatno će biti postavljeni video i materijali sa održanih predavanja i radionica koji će biti dostupni samo autorizovanim korisnicima (za pregled sadržaja biće potrebno korisničko ime i šifra).

(objavljeno 25.01.2017.)

Besplatno internet izdanje „Uvod u objavljivanje naučnih publikacija“

Centar za promociju nauke (CPN) objavio je besplatno internet izdanje „Uvod u objavljivanje naučnih publikacija“ Andreasa Eksnera s ciljem da pomogne mladim istraživačima u procesu objavljivanja naučnih rezultata.
Publikacija se nalazi na adresi nauka.cpn.rs i u celosti je u otvorenom pristupu. Namenjena je pre svega doktorandima i mladim istraživačima i predstavlja nezamenljivi vodič u svet naučnog izdavaštva. Prednost internet izdanja u odnosu na štampano je i u potpunosti integrisan indeks pojmova, čime je navigacija knjigom laka i brza.
Originalno izdanje objavio je jedan od najvećih svetskih izdvača - Springer Nature. U okviru publikacije daju se odgovori na česta pitanja kao što su: kako se vrednuje učinak istraživača? Kako funkcioniše „otvoreni pristup“? Koliko košta? Kako funkcionišu najveće citatne baze?

Recenziju prevoda na srpski jezik vršile su Tatjana Timotijević, načelnik Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i nacionalni koordinator KoBSON konzorcijuma, kao i dr Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i pomoćnik urednika međunarodnog časopisa European Journal of Psychology of Education. Stručnu redakciju prevoda uradila je Milica Ševkušić, predsednik Sekcije bibliotekara i knjižnjičara Zajednice instituta Srbije i nacionalni koordinator za otvoreni pristup.

„Uvod u objavljivanje naučnih publikacija“ je deo edicije „Naučna komunikacija“, koja za cilj ima podršku širenju naučnih ideja i rezultata u Srbiji, a prethodno izdanje u ovoj ediciji bila je „Naučna komunikacija“ Pjera Lasla.

Detalje vezane za internet izdanje publikacije pročitajte na zvaničnom vebsajtu CPN-a.

(objavljeno 08.12.2016.)

Izmene na KoBSON portalu u skladu sa novim Pravilnikom o vrednovanju

Obaveštavamo korisnike da su prema instrukcijama Ministarstva nauke, a na osnovu Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, "Sl. glasnik RS", br. 24/2016, izvršene potrebne izmene i dopune na KoBSON stranici.

Izmene koje su izvršene u bazi EleČas odnose se na nov način kategorizacije naučnih časopisa u odnosu na vrednost IF i rang u Journal Citation Reports (JCR) bazi.

S obzirom da je novim Pravilnikom predviđena i kategorizacija časopisa na osnovu referisanja u okviru servisa SJR - SCImago Journal & Country Rank, na KoBSON portalu oformljena je nova stranica, u okviru odeljka Možda vam zatreba - Vrednovanje - SJR - SCImago, na kojoj se nalaze značajne informacije u vezi SJR - SCImago servisa, tabela časopisa iz Srbije referisanih u SJR - SCImago, kao i kompletne liste časopisa referisanih u ovoj bazi od 1999. godine. 

(objavljeno 11.07.2016.)

Polaganje svezaka u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih naučnih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

Detaljnije informacije na stranici Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije

(objavljeno 27.08.2015.)

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije