Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Vodič za uspešno publikovanje radova

Kako bi pomogli autorima izdavačka kuća Elsevier kreira kratke vodiče u kojima ukratko daje smernice za uspešno publikovanje radova. U vodiču "Šta razlikuje dobru od loše publikacije" upućuju na ključne tačke na koje bi autori trebalo da obrate pažnju pri publikovanju rada. Istaknuti su značaj i način: odabira časopisa, čvrstog pridržavanja etike publikovanja i izdavačkog uputstva za autore, kreiranja koncizne strukture rada i korišćenja adekvatne terminologije.
(objavljeno 28.08.2015.)Polaganje svezaka u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih naučnih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

Detaljnije informacije na stranici Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije
(objavljeno 27.08.2015.)

Šangajska lista za 2015. godinu

Univerzitet u Beogradu se i ove godine našao među 400 najboljih na prestižnoj Šangajskoj listi. Ova lista nema formalni karakter, ali predstavlja stvar prestiža u vezi sa naučno-istraživačkim radom i uticajem na nauku pojedinačnih univerziteta na svetskom nivou. Saznajte više na: The 2015 Academic Ranking of World Universities.
(objavljeno 24.08.2015.)

Novo iz EBSCO servisa: eBooks mobilna aplikacija

EBSCO servis je kreirao mobilnu aplikaciju za korišćenje kolekcije elektronskih knjiga. Ova aplikacija omogućava jednostavnu pretragu i preuzimanje dostupne literature na mobilni uređaj, kao i čitanje literature u svakom trenutku sa prilagođenom veličinom fonta, marginama i kontrastom. Aplikacija je dostupna za iPhone, iPad, iPod Touch, Android, Kindle Fire i Nook uređaje.
Detaljnije
(objavljeno 13.08.2015.)


ReadCube

Revolucionarni način čitanja članaka

ReadCube je besplatan čitač članaka i referensni menadžer. Značajan je za organizovano čuvanje, čitanje i upravljanje naučnom literaturom, kao i za pretragu. Sadrži veliki broj alata koji olakšavaju naučno-istraživački rad: optimizovan pregled i korišćenje članaka u PDF formatu, više opcija pretrage i prikaza, povezane članke, zabeleške u samom članku i podvlačenje, pregled preko celog ekrana itd. Na osnovu članaka smeštenih u ličnoj biblioteci nudi preporuku članaka. U okviru programa se nalazi implementirana PubMed i Google Scholar pretraga. S obzirom na saradnju sa velikim brojem izdavačkih kuća (Wiley, Science Direct..) ovaj referensni menadžer omoućava jednostavno preuzimanje i korišćenje dostupnih članaka u punom tekstu, kao i putanju ka člancima. Takođe, ova aplikacija je dostupna za tablet uređaje i pametne telefone.
(objavljeno 11.08.2015.)


ACS2Go: Unapređenje u korišćenju ACS servisa

ACS2Go je platforma prilagođena za pristup i korišćenje publikacija izdavača ACS (American Chemical Society) posredstvom pametnih telefona i tablet uređaja. Omogućava pretragu časopisa i članaka po ključnim rečima, autoru ili naslovu, kao i preuzimanje članaka na mobilni uređaj.Detaljnije
(objavljeno 21.07.2015.)

Wiley obaveštenje

Obaveštavamo korisnike da je servis Wiley uveo novinu prilikom pristupa radovima. Korisnici će i dalje regularno moći da preuzimaju radove (do sto radova u okviru jedne sesije), s tim što će biti u obavezi da nakon dvadeset petog preuzetog rada popune tekst ispisan na ekranu (kao na slici - CAPTCHA). Razlog ove novine u okviru servisa Wiley jeste sprečavanje neodobrenog masovnog preuzimanja radova i zaštita, kako korisnika tako i izdavača.
(objavljeno 10.07.2015.)


Objavljene korekcije impakt faktora za 2014.

Thomson Reuters (TR) je na svojoj stranici objavio prve korekcije impakt faktora. Postavljena je lista časopisa koja će se, do septembra, ažurirati na nedeljnom nivou. Nakon zaključivanja obrade podataka, i publikovanja konačnih lista na TR stranici, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.
Podaci publikovani na ovoj stranici mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.
(objavljeno 24.06.2015.)


Objavljen Impakt faktor časopisa za 2014. godinu

Danas je Thomson Reuters u bazi Journal Citation Reports (JCR) objavio podatke o impakt faktoru (IF) časopisa za 2014. godinu. Podaci su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije.

Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Thomson Reuters -> Title Suppressions.

Časopisi koje je Thomson Reuters prestao da referiše u WoS-u u prethodnih 12 meseci:
Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
Science Citation Index Expanded (SCIe)
Social Sciences Citation Index (SSCI)

Neki časopisi su zadržali impakt faktor, ali su promenili naslov:
Lista časopisa

ili je promenjen ISSN:
Lista časopisa

(objavljeno 19.06.2015.)


Impakt faktori za naše časopise u 2014. godini

Naslov20102011201220132014
Acta Veterinaria - Beograd0.1690.1670.2580.1330.292
Applicable Analysis and Discrete Mathematics0.6450.7540.8870.7080.860
Archives of Biological Sciences0.3560.3600.7910.6070.718
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly0.5800.6100.5330.6590.892
Computer Science and Information Systems
0.3240.6250.5490.5750.477
Filomat0.1010.4210.7140.7530.638
Genetika
0.4400.3720.4920.347
Hemijska industrija0.1370.2050.4630.5620.364
Int Journal of Electrochemical Science2.8083.729Title Suppressions1.9561.500
Journal of Medical Biochemistry
0.6101.0840.7211.045
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B1.2941.3171.4351.1350.832
Journal of the Serbian Chemical Society0.7250.8790.9120.8890.871
MATCH-Comm Math Comp Chemistry3.2912.1611.7681.8291.466
Nuclear Technology and Radiation Protection0.7061.1591.000Title Suppressions0.560
Panoeconomicus0.0780.3960.4000.7780.770
Psihologija0.1410.2790.2920.1880.232
Publications de l Institut Mathematique-Beograd

0.1950.1520.270
Science of Sintering0.4030.2740.2780.4440.575
Serbian Astronomical Journal


1.1000.704
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo0.1940.1900.2280.1690.233
Thermal Science0.7060.7790.8380.9621.222
Vojnosanitetski pregled0.1990.1790.2100.2690.292

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 19.06.2015.)

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije