Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Istraži, prikaži, znanje potraži

Noć istraživača 2016.

Poslednjeg petka u mesecu septembru, 30. 09. 2016. godine, u više od 250 evropskih gradova održava se međunarodna naučnopopularna manifestacija „Noć istraživača“. Noć istraživača se u svetu održava 11 put po redu, dok se u Srbiji ova manifestacija održava već sedam godina. Pod sloganom „Istraži, prikaži, znanje potraži“ u Srbiji je Noć istraživača organizovana u 12 gradova.
Cilj manifestacije jeste da se pre svega mladima približi posao istraživača i ukaže na značajnost nauke za društvo. Ovom prilikom za posetioce je organizovan veliki broj eksperimenata, poseta istraživačkim laboratorijama, naučno-popularizovanih predavanja, ali i aktivnosti za decu, razne igre i takmičenja sa istraživačima.
Noć istraživača finansirana je iz programa „HORIZON 2020“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska Kiri.

Lokacije i program manifestacije pogledajte na zvaničnoj veb stranici nocistrazivaca.rs.

(objavljeno 23.09.2016.)

Peer Review Week - Nedelja procesa recenzije

Nedelja procesa recenzije predstavlja globalni događaj čija je suština isticanje uloge postupka recenzije u očuvanju kvaliteta naučnog izdavaštva. Ove godine, od 19. do 25. septembra, se održava druga po redu Nedelja procesa rezencije.
Tema ovogodišnjeg događaja jeste Priznanje za pregled (eng. Recognition for Review), odnosno na koje načine treba prepoznati i priznati doprinos onih koji vrše recenziju. Planirana dešavanja su, pored radionica i sastanaka, i razni vebinari koji će se baviti raznim temama vezanih za postupak recenzije.

Na sajtu peerreviewweek.wordpress.com možete pronaći detaljne informacije o temi, datumu i vremenu održavanja vebinara.

(objavljeno 15.09.2016.)

Obuka doktoranada: oblikovanje doktorske disertacije

Obuka doktoranada „Oblikovanje doktorske disertacije“ ponovo se organizuje u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“. Prvi naredni termin je 22. septembar, sa počekom u 18 časova, a o održavanju obuke tokom ostalih meseci zainteresovani će moći da se informišu na sajtu Univerzitetske biblioteke, kao i u odeljku Edukacije korisnika na KoBSON sajtu.
Prijavljivanje je obavezno i vrši se putem onlajn formulara.
Detalje o mestu i vremenu održavanja videti u programu.

(objavljeno 12.09.2016.)

Projekat "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia"

Dosadašnje aktivnosti i dostignuća

Na blogu međunarodnog konzorcijuma EIFL objavljen je tekst o "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia" - projektu koji je finansiran od strane ovog međunarodnog konzorcijuma, a koji u Srbiji realizuje KoBSON. Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU, kao vođa projekta govori o podršci naučnim časopisima iz Srbije i kakva su dosadašnja iskustva. Jedna od prvih aktivnosti koja je sprovedena na projektu jeste anketa koja je poslata svim naučnim časopisima u Srbiji (što je više od 500). Anketu je popunilo 250, što je oko polovine aktivnih časopisa i ova cifra predstavlja veliki uspeh.
Više o aktivnostima i dosadašnjim dostignućima pročitajte na EIFL blogu.

(objavljeno 29.08.2016.)

Šangajska lista za 2016. godinu

Univerzitet u Beogradu se ove godine našao među 300 najboljih svetskih univerziteta na prestižnoj Šangajskoj listi. Ova lista nema formalni karakter, ali predstavlja stvar prestiža u vezi sa naučno-istraživačkim radom i uticajem na nauku pojedinačnih univerziteta na svetskom nivou. Saznajte više na: The 2016 Academic Ranking of World Universities.

(objavljeno 15.08.2016.)

Izmene na KoBSON portalu u skladu sa novim Pravilnikom o vrednovanju

Obaveštavamo korisnike da su prema instrukcijama Ministarstva nauke, a na osnovu Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, "Sl. glasnik RS", br. 24/2016, izvršene potrebne izmene i dopune na KoBSON stranici.

Izmene koje su izvršene u bazi EleČas odnose se na nov način kategorizacije naučnih časopisa u odnosu na vrednost IF i rang u Journal Citation Reports (JCR) bazi.

S obzirom da je novim Pravilnikom predviđena i kategorizacija časopisa na osnovu referisanja u okviru servisa SJR - SCImago Journal & Country Rank, na KoBSON portalu oformljena je nova stranica, u okviru odeljka Možda vam zatreba - Vrednovanje - SJR - SCImago, na kojoj se nalaze značajne informacije u vezi SJR - SCImago servisa, tabela časopisa iz Srbije referisanih u SJR - SCImago, kao i kompletne liste časopisa referisanih u ovoj bazi od 1999. godine. 

(objavljeno 11.07.2016.)

Objavljene korekcije impakt faktora za 2015.

Thomson Reuters (TR) je na svojoj stranici objavio prve korekcije impakt faktora. Postavljena je lista časopisa koja će se, do septembra, ažurirati na nedeljnom nivou. Nakon zaključivanja obrade podataka, i publikovanja konačnih lista na TR stranici, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.

Podaci publikovani na ovoj stranici mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.

(objavljeno 22.06.2016.)

Objavljen Impakt faktor časopisa za 2015. godinu

Danas je Thomson Reuters u bazi Journal Citation Reports (JCR) objavio podatke o impakt faktoru (IF) časopisa za 2015. godinu. Podaci su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije.

Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Thomson Reuters -> Title Suppressions.

Časopisi koje je Thomson Reuters prestao da referiše u WoS- u u prethodnih 12 meseci:
Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
Science Citation Index Expanded (SCIe)
Social Sciences Citation Index (SSCI)

Neki časopisi su zadržali impakt faktor, ali su promenili naslov:
Lista časopisa

ili je promenjen ISSN:
Lista časopisa

(objavljeno 14.06.2016.)

Impakt faktori za naše časopise u 2015. godini

Naslov 2011 2012 2013 2014 2015
Acta Veterinaria - Beograd 0.167 0.258 0.133 0.375 0.741
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.754 0.887 0.708 0.860 0.787
Archives of Biological Sciences 0.360 0.791 0.607 0.718 0.367
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.610 0.533 0.659 0.892 0.617
Computer Science and Information Systems 0.625 0.549 0.575 0.477 0.623
Filomat 0.421 0.714 0.753 0.638 0.603
Genetika 0.440 0.372 0.492 0.347 0.308
Hemijska industrija 0.205 0.463 0.562 0.364 0.437
Int Journal of Electrochemical Science 3.729 Title Suppressions 1.956 1.500 1.692
Journal of Medical Biochemistry 0.610 1.084 0.721 1.045 0.742
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 1.317 1.435 1.135 0.832 1.239
Journal of the Serbian Chemical Society 0.879 0.912 0.889 0.871 0.970
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 2.161 1.768 1.829 1.466 3.858
Nuclear Technology and Radiation Protection 1.159 1.000 Title Suppressions 0.560 0.372
Panoeconomicus 0.396 0.400 0.778 0.770 0.412
Processing and Application of Ceramics         0.944
Psihologija 0.279 0.292 0.188 0.232 0.474
Publications de l Institut Mathematique-Beograd   0.195 0.152 0.270 Dropped
Science of Sintering 0.274 0.278 0.444 0.575 0.781
Serbian Astronomical Journal     1.100 0.704 0.429
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.190 0.228 0.169 0.233 0.277
Thermal Science 0.779 0.838 0.962 1.222 0.939
Vojnosanitetski pregled 0.179 0.210 0.269 0.292 0.355

 

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 14.06.2016.)

Polaganje svezaka u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih naučnih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

Detaljnije informacije na stranici Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije

(objavljeno 27.08.2015.)

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije