Kobson

IP: 3.94.129.211, N/A

Категоризација часописа

Категоризација домаћих часописа

Одлуку о категоризацији часописа који излазе у Србији, доноси Министар, на предлог Матичних научних одбора у оквиру Министарства надлежног за научноистраживачку делатност. За сва питања у вези бодовања научних радова обратите се аналитичарима за појединачне научне дисциплине: за основна истраживања и технолошки развој.

Од 2016. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ангажовало је Математички институт САНУ за израду библиометријског извештаја о научним часописима из Републике Србије. Извештај се може погледати на следећој страници (неопходно је приступати са Академске мреже).
Корисници се, за сва питања или недоумице везане за категоризацију, могу обратити тиму Математичког института путем е-мејл адресе: bibliometrija-info@mi.sanu.ac.rs.


У циљу побољшања квалитета домаћег научног периодичног издаваштва Министарство је донело Акт о уређивању научних часописа.

Категоризација часописа (преузета са веб страница Министарства науке)

научна област 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Реферисани у Web of Science           lista lista        lista lista
Физика     lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista
Хемија     lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista
Математика и механика     lista lista lista              
Математика, рачунарске науке и механика           lista lista lista  lista  lista  lista lista
Медицина     lista lista lista lista lista lista  lista lista  lista  lista
Биологија     lista lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Геонаука и астрономија     lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista
Електроника и телекомуникације     lista lista lista              
Електроника, телекомуникације и информационе технологије           lista lista lista  lista  lista  lista lista
Индустријски софтвер и информатика     lista lista lista              
Машинство     lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista
Саобрaћај, урбанизам и грађевинарство     lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista  lista
Енергетске технологије и рударство     lista lista                
Енергетска ефикасност     lista lista                
Енергетика, рударство и енергетска ефикасност         lista lista lista lista lista lista  lista lista
Материјали и хемијске технологије     lista lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Биотехнологија и агроиндустрија (пољопривреда)     lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista lista
Заштита и коришћење вода у Србији     lista lista lista              
Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха           lista lista lista lista  lista  lista lista
Друштвенo-хуманистичке науке           lista lista          
Друштвене науке lista lista lista lista lista     lista  lista  lista  lista lista
Историја, археологија, етнологија и историја уметности lista lista lista lista lista     lista  lista  lista  lista lista
Књижевност и језик lista lista lista lista lista     lista   lista  lista  lista lista
Српски језик и књижевност (инострани издавачи)               lista lista lista  lista lista