Kobson

IP: 3.236.83.154, N/A

Начини приступа

Коме је КоБСОН доступан

КоБСОН портал доступан је без икакве надокнаде и аутентификације свима са академског IP домена у Србији. Неопходно је у internet browser-у подесити proxy сервер одговарајућег универзитета.

Од 2004. године корисницима је омогућен и удаљени приступ ("од куће", посредством комерцијалног провајдера) и то под истим условима као и из IP простора академске мреже. Праћење коришћености КоБСОН-а указује да око 30% наших корисника користи информационе изворе изван уобичајеног радног времена (ноћу, викендом, празником). У овом режиму до данас имамо регистрованих преко 20 000 истраживача из Србије.

Приступ са академског IP домена


Садржаји КоБСОН-а доступни су свим истраживачима који раде у академским и научним институцијама повезаних на Академску мрежу Србије / АМРЕС. Адресе proxy сервера на универзитетима у Србији су:

Универзитет у Београду proxy.amres.ac.rs 147.91.1.41-147.91.1.43
Универзитет у Новом Саду proxy.ns.ac.rs 147.91.173.31-147.91.173.34
Универзитет у Крагујевцу proxy.ns.ac.rs 147.91.209.112-147.91.209.113
Универзитет у Нишу proxy.junis.ni.ac.rs 160.99.1.9

 

Подешавање Microsoft Edge-a

Одабрати Settings and more (у горњем десном углу три тачке) -> Settings -> System and performance -> Open your computer s proxy settings -> Proxy -> Manual proxy setup -> маркирати поље Use a proxy server и у поље адреса уписати једну горе од наведених IP адреса. У поље предвиђено за порт уписати 8080.

Подешавање Mozilla-e

Одабрати Tools (или у горњем десном углу три линије) -> Options -> General -> Network proxy -> Settings -> маркирати поље Manual proxy configuration и у пољу HTTP Proxy уписати једну од горе од наведених IP адреса. У поље предвиђено за порт уписати 8080.

Подешавање Google Chrome-a


Одабрати Customize and control Google Chrome (у горњем десном углу три тачке) -> Settings -> Advanced settings...-> System -> Open proxy settings -> LAN Settings -> маркирати поље Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections) и у поље адреса уписати једну горе од наведених IP адреса. У поље предвиђено за порт уписати 8080.

Упутство за новије оперативне системе.

Приступ "од куће"

Комплетан приступ КоБСОН сервису могућ је и преко комерцијалних провајдера (ADSL, кабловски,dial-up и сл.). Једини допунски захтев састоји се у томе да корисник потпише лиценцу којом се обавезује да ће се придржавати правила коришћења. Право на личну лиценцу имају сви стално запослени у академским и научним институцијама чији је оснивач Република Србија, као и стипендисти Министарства науке. Добијање лиценце је бесплатно.

Попуњена и потписана Лиценца, предаје се Одељењу за научне информације Народне библиотеке Србије или библиотекару институције у кокој је истраживач запослен. Како се приликом подношења захтева за приступ КоБСОН сервисима не захтева никаква потврда о запослењу, библиотекар је тај који гарантује да је корисник заиста запослен у одређеној институцији. Библиотекар ће захтев проследити нама путем е-маила, и налог ће бити отворен истог дана. Истовремено ће кориснику бити упућен и е-маил са подацима о додељеном корисничком имену и лозинки, као и кратко упутство за коришћење сервиса. Након тога, пријављивање можете обавити избором опције Удаљени приступ у десном горњем углу екрана.

Сигурносна заштита

Већина издавача је у току 2016. и 2017. године прешла на нове "https" платформе. Услед великог броја мејлова везаних за сигурносну заштиту, саветујемо вас да пратите упутства са PDF-а. Како бисте приступили свим претплаћеним садржајима, неопходно је прихватити наведена подешавања која се у највећем броју случајева јављају приликом приступа сервисима Scopus и Springer.