Vest

Kako pronaći časopise u DOAJ repozitorijumu kod kojih se ne plaća APC?

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je servis za pronalaženje časopisa objavljenih u otvorenom pristupu. Obuhvata preko 16.000 časopisa u otvorenom pristupu iz 126 zemalja, a broj dostupnih članaka prevazilazi 6 miliona.

Pretraživanje je omogućeno prema izdavaču, naučnoj oblasti, naslovu časopisa ili naslovu članka, kao i standardnim kriterijumima pretrage (ključnim rečima, ISSN broju, DOI broju itd.). Pored ovih osnovnih pretraga u DOAJ-u je omogućena i pretraga časopisa kod kojih se ne plaća APC (Article Processing Charge). Za sada je broj časopisa kod kojih je besplatna objava radova veći od 11.000. U sledećem PDF-u se nalazi kratko uputstvo kako izvršiti pretragu po ovom kriterijumu. 

(objavljeno 21.07.2021.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button