Predavanja

2018

2018

06.12. Narodna biblioteka Srbije, predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Katarina Perić (PDF na srpskom, 7691 KB)

14.11. Online American Chemical Society webinar: Introduction to SciFinder, Tetiana Khristova, Account Consultant Eastern Europe & South Caucasus region (https://www.cas.org/support/training/scifinder - video materijal)

06-08.11. EIFL General Assembly (GA) Doha, Qatar: Excel as an Consortium Management Tool, Tatjana Timotijević, Boris Đenadić (PDF na engleskom 1846 KB)

06-08.11. EIFL General Assembly (GA) Doha, Qatar: Country Report Presentation - KoBSON, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 98 KB)

26-27.10. BAM konferencija Sarajevo: Poster prezentacija rada "KoBSON edukacije kao deo obrazovanja", Tatjana Timotijević, Ana Đorđević, Boris Đenadić, Katarina Perić i Božidar Ivić (PDF na srpskom, 1960 KB)

22.10. 63. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta? 

09-11.10. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

  1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sitema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4044 KB)

  2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 12679 KB)

  3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 5693 KB)

  4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 7460 KB)

  5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 2101 KB)

  6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2134 KB)

  7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2606 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Ana Đorđević, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

13.06. Narodna biblioteka Srbije : Intro to ELSEVIER & eBooks, Pavel Milasevic, eBooks Solution Manager - Eastern Europe/Russia Elsevier (PDF na engleskom, 9368 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

12.06. Univerzitet u Novom Sadu : Intro to ELSEVIER & eBooks, Pavel Milasevic, eBooks Solution Manager - Eastern Europe/Russia Elsevier (PDF na engleskom, 9368 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

08.05. Online Oxford University Press webinar: Introduction to Oxford Academic Journals platform, Marzena Giers-Fidler, Product Trainer (PDF na engleskom, 1661 KB)

19.04. Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla” Niš, radionica za istraživače: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 5309 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

18.04. Univerzitet u Novom Sadu, radionica za istraživače: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 5309 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

16.04. Narodna biblioteka Srbije, radionica za bibliotekare: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 5309 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

28.03. Matično odeljenje Biblioteke "Milutin Bojić", Beograd: Tribina "Zašto su nam potrebni Otvoreni Standardi?", učesnica Tatjana Timotijević, načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije