Elektronski časopisi

American Physical Society

Physical Review Online Archive (PROLA)

Izdavač: American Physical Society

 

iz akademske institucije

udaljeni pristup

(podešavanje Proxy servera)

(o pristupu "od kuće")

 

Šta PROLA obuhvata


PROLA obuhvata sva izdanja American Physical Society od 1893-2005. Članci su obrađeni do nivoa abstrakta sa linkovima na pune tekstove. Puni tekst članka dostupan je samo za period koji smo pretplatili.