Statistike

KoBSON

Ukupan broj pristupa KoBSON portalu

Broj pretraživanja servisa EleČas

Broj pretraživanja servisa Naši u WoS

Broj udaljenih pristupa

odnos dnevnih (8.00-20.00) i noćnih prilazaka (20.00-8.00)