Elektronski časopisi

Elektronski časopisi

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications


Kod većine izdavača KoBSON pretplaćuje časopise u punom tekstu od 1997. godine, dok su ranija godišta dostupna do nivoa abstrakta. Predmetna, ili autorska, pretraživanja po člancima, moguće je obaviti:

(1) na veb stranici izdavača izabranog iz menija, korišćenjem opcije brzo pretraživanje
(2) na veb stranici izdavača
(3) na veb stranicama agregatora (EBSCO)
(4) indeksne baze (Web of Science, Scopus, Scindeks)
(5) objedinjena pretraga svih servisa (EBSCO Discovery Service)

Elektronski časopisi:
Skup pretplaćenih izdavača čiji su naslovi dostupni u formi punog teksta.

Izdavači:

American Antiquarian Society
American Chemical Society
American Physical Society
American Psychological Association / APA
ASME Transaction Journals
Cambridge University Press
Emerald Publishing
Institute of Physics Publishing
Oxford Journals
Royal Society of Chemistry
SAGE Pubishing
Science Direct
Springer/Kluwer
Wiley Online Library

 
Agregatori (dostupni sa embargom ili periodom zakašnjenja od tri meseca do godinu dana):

Cairn.info
DOAJ
EBSCO
Food Science Source
Free Medical
HeinOnLine
High Wire
JSTOR
OnlineNewspapers
Open Access Archives (dostupna samo starija godišta)
Project MUSE
TEEAL
Scindeks