O eIFL-u

O eIFL-u

KoBSON je 2002. godine pristupio međunarodnom konzorcijumu eIFL (Electronic Information for Libraries), kako bi bile iskorišćene mogućnosti udruženog nastupa u nabavci. eIFL okuplja zemlje u tranziciji, a pri objedinjavanju pretplate uvažava platne mogućnosti članica izražene nacionalnim dohotkom. Članstvo u elFL-u nam omogućava praćenje novina u elektronskom naučnom izdavaštvu, kao i sticanje neophodne rutine u ostvarivanju prava u odnosima sa izdavačima.

Ciljevi eIFLa:

  • objedinjavanje pregovaračke moći velikog broja biblioteka iz celog sveta
  • jedinstveno pregovaranje u ime svih tih biblioteka i njihovih konzorcijuma sa izdavačima i “proizvođačima” informacija
  • predstavljanje konzorcijumskih pogleda i potreba donatorima, vladama, međunarodnoj zajednici
  • kreiranje administrativne infrastrukture za centralizovano pregovaranje, plaćanje, podršku i servis
  • deljenje znanja i iskustva

Zemlje članice eIFL-a redovno se porede prema ostvarenom napretku u pristupu naučnoj literaturi, što je korisno za njihov rad u ovoj oblasti. Srbija je u okviru eIFLa prepoznata kao zemlja sa najboljom tehnološkom podrškom krajnjim korisnicima. Naša iskustvo redovno prenosimo zemljama članicama, posebno u regionu Balkana.

Osnovni programi eIFLa:

  • Program licenciranja - podrazumeva pregovore o pristupačnim e-resursima i tehnološkim proizvodima, i pregovore o besplatnim/sa popustom troškovima publikovanja članaka u časopisima u otvorenom pristupu
  • Program autorskih prava i biblioteka - podrazumeva zalaganje za reformu nacionalnog i međunarodnog zakona o autorskim pravima i podržava bibliotekare da postanu zagovornici pravednog sistema autorskih prava
  • Program otvorenog pristupa - podrazumeva uklanjanje prepreka za razmenu znanja zalaganjem za usvajanje politika i mandata otvorenog pristupa (OA) i izgradnjom kapaciteta za pokretanje i održavanje OA repozitorijuma i časopisa
  • Program za inovacije javnih biblioteka - podrazumeva unapređenje razvoja zajednice omogućavajući javnim bibliotekama da sprovode inovativne ideje koje koriste tehnologiju za poboljšanje života i sredstava za život ljudi

Access to Knowledge

Generalna skupština eIFL

Novembra meseca 2007. u Beogradu smo organizovali godišnju skupštinu eIFL-a, koja je okupila 105 učesnika iz 65 zemalja, i koja je ocenjena veoma visokom ocenom. Zemlju domaćina i organizatora Generalne skupštine predstavljala je Narodna biblioteka Srbije.