Predavanja

2012

2012

13. 12. Matematički fakultet u Beogradu: Panel o Creative Commons standardima: Otvoreni standardi u nauci, prezentacija (Biljana Kosanović)

19. 11. Narodna biblioteka Srbije: Predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa (Tatjana Timotijević)

14-15 11. Skoplje (Makedonija): "Open education for an open society – let’s share the knowledge!": Open Access National Repository of EU Funded Project : Serbian Experience (Biljana Kosanović) (prezentacija na engleskom, 518 KB)

8. 11. Narodna biblioteka Srbije - Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship Program (Milan Vasiljević)

3. 11. Srpska nacionalna bibliografija: Stručno-naučni skup povodom izlaska iz štampe Srpske bibliografije knjiga 1868-1944. u dvadeset tomova i prvog toma Srpske bibliografije periodike 1768-2005: Naučni radovi istraživača iz Srbije u Web of Science (Biljana Kosanović, Tatjana Timotijević) (prezentacija na srpskom, 530 KB)

26. 10. Bibliotekarsko Društvo Srbije / Narodna biblioteka Srbije: XI Međunarodna naučna konferencija: Otvoren pristup znanju u bibliotekama: DOISerbia – iskorak bibliotekara ka istraživačima i izdavačima (Biljana Kosanović) (PDF na srpskom, 320 KB)

25. 10. Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”: Open Access Week: Pozicija Srbije u evropskim i svetskim izvorima naučnih informacija: Da li smo dovoljno vidljivi? (Biljana Kosanović)

05-07 09. Regional Consultation on "Open Access to Scientific Information and Research: Concept and Policies" Minsk, Belorusijа. Prezentacije: "Open Access to Scientific Information and Research: Concept and Policies - Serbia" (prezentacija) i "DOI Serbia: Seven years of experience with CrossRef in a transition country" (prezentacija), (Biljana Kosanović)

25-27 06. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

  1. Naučne informacije i njihova razmena (učesnici, KoBSON, IF, DOI, Google), Biljana Kosanović
  2. Knjige i disertacije, Dejana Kavaja-Stanišić,
  3. Pretraživanje časopisa i baza podataka, Tatjana Timotijević,
  4. Vrednovanje naučnog rada (citatni indeksi), Aleksandra Popović,
  5. Srpski citatni indeks, Nikola Stanić,
  6. Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka, Stela Filipi-Matutinović,
  7. Pristup KoBSONu, licenca, Tatjana Timotijević

23. 05. INFORUM2012, Prague - m.KoBSON: A step closer to the new technologies (Tatjana Timotijević, Biljana Kosanović)

18-19 05. 5BOAC: Fifth Belgrade International Open Access Conference 2012 - DOI Serbia: Seven years of experience with CrossRef in a transition country (Biljana Kosanović)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Božidar Ivić)

04-05 05.
I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia (Biljana Kosanović)

23. 04. Galerija "Petra Dobrovića" - Da li bibliotekari imaju šta da rade kada je sve na e? Imaju i to onoliko (Biljana Kosanović)

26. 01. Zajednica biblioteka Univerziteta u Srbiji, 18. skupština - KoBSON ili ... prezentacija (Biljana Kosanović)