Predavanja

2016

2016

28.12. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa iz Srbije: Open Journal System - Instalacija sistema za izdavaštvo i menadžment naučnih časopisa, Vaso Manojlović, ITNMS (PDF na srpskom, 3203 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

21.12. Medicinski fakultet, Beograd: Biomedicinske naučne informacije u Srbiji, Jelena Jaćimović, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 777 KB)

15.12. Narodna biblioteka Srbije, predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Katarina Perić (PDF na srpskom, 7093 KB)

06. 12. Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija:
Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 6505 KB)

29.11. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa iz Srbije: Kako unaprediti vebsajtove domaćih časopisa, Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom, 3194 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

19-21.11. EIFL General Assembly (GA) Moldova: Country Presentation - KoBSON, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 100 KB)

07.11. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa iz Srbije:

 • Elementi elektronskog časopisa, Aleksandra Kužet, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 3550 KB)
 • Najveći problemi domaćih časopisa identifikovani na osnovu ankete; značaj redakcijske dokumentacije, Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU (PDF na srpskom, 3898 KB)
 • Metapodaci u elektronskim časopisima, Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU 
 • Bibliometrijski podaci, Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU 
 • Indeksiranje časopisa u različitim bazama podataka, Katarina Perić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 2024 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

28-29.10. BAM konferencija Sarajevo: Poster prezentacija rada "Kako smo povećali vidljivost domaćih sadržaja na međunarodnoj sceni?", Tatjana Timotijević, Željko Dimitrijević i Perić Katarina (PDF na srpskom, 1488 KB)

29.10. 61. Međunarodni sajam knjiga: Predstavljanje knjige ”Uvod u objavljivanje naučnih publikacija” autora Andreasa Eksnera, govorili: akademik Zoran Popović, prof. dr Vladimir Popović, Milica Ševkušić, Tatjana Timotijević i Ivan Umeljić.

29.10. 61. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta? 

25-27.10. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile - o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2192 KB)

2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 10549 KB)

3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 8419 KB)

4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 7697 KB)

5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 3528 KB)

6. Profil istraživača: Sistemi za jedinstvenu identifikaciju autora: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID; kratak pregled društvenih mreža za naučnike; etički i tehnički aspekti pisanja naučnog rada; izbor časopisa, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 8338 KB)

7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 3689 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

19.10. Narodna biblioteka Srbije, predavanje uredništvima naučnih časopisa iz Srbije:

 • Uvodno predavanje - Tatjana Timotijević, načelnik Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 981 KB)
 • Thomson Reuters solutions for supporting the journal selection process and best research publication practices for research performance evaluation in Serbia, dr Evangelia Lipitakis, Pre-Sales Solutions Consultant, Thomson Reuters (PDF na engleskom, 5336 KB)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Prijava-apliciranje, dr Enes Sukić, DOAJ Associate Editor (PDF na srpskom, 1193 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)

04.10. Narodna biblioteka Srbije, predavanje uredništvima naučnih časopisa iz Srbije:

 • Uvodno predavanje, Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom, 550 KB),
 • To See and To Be Seen – Scopus Workshop for Journal Editors, Peter Porosz, Solution Manager Elsevier (PDF na engleskom,  4822 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

23.09. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Međunarodna konferencija "Virtuelna kultura": KoBSON 24/7, Tatjana Timotijević, Željko Dimitrijević, Katarina Perić (PDF na srpskom, 4280 KB)

20.09. Narodna biblioteka Srbije, predavanje bibliotekarima: Akademska i informaciona pismenost u srži istraživačkog procesa: Rad sa predavačima, studentima i istraživačima na Novom Zelandu, Neda Zdravković (PDF na srpskom, 3505 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

19.04. Narodna biblioteka Srbije, prezentacija projekta "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia" koji će se realizovati uz podršku međunarodnog konzorcijuma eIFL. Predavači:

 • Uvodno predavanje - Tatjana Timotijević, načelnik Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom)
 • Analiza izdavačke politike i prakse časopisa u otvorenom pristupu iz Srbije - Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom, 626 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

15.04. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Kikindi je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Snežana Kladar (PDF na srpskom, 5495 KB)

12.04. U Narodnoj bibloteci Srbije je kroz saradnju Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije sa izdavačkom kućom Wiley održano predavanje: "Learn how to get your work published in international journals". Teme i predavači:

 • Wiley Online library and Communities - Branka Mrlješ, Institutional Account Manager, Serbia, Wiley (PDF na engleskom, 8600 KB)
 • Writing great papers in high impact journals, an Introduction for Researchers - Peter Creaton, Journals Publishing Manager, Editorial Management, Wiley
 • Profil istraživača - Milica Ševkušić, Librarian at the Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts; EIFL Open Access Country Coordinator in Serbia (PDF na srpskom, 6339 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Snežana Kladar, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

08.04. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Užicu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Snežana Kladar (PDF na srpskom, 5495 KB)

29.03. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Šapcu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

28.03. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Kragujevcu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

22.03. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Novom Pazaru je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

22.03. Narodna biblioteka Srbije, predavanje bibliotekarima o servisu Almetric.com:  Altmetrija i Altmetric, Milica Ševkušić i Zorica Janković (PDF na srpskom, 1959 KB )

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Snežana Kladar, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

10.03. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Kruševcu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

07-11.03. Povodom obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanja 2016., Univerzitetska Biblioteka "Svetozar Marković", Beograd, Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije i Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) organizuju predavanja i radionice namenjene studentima, doktorandima, istraživačima, naučnicima, bibliotekarima.

U ponedeljak 07. marta u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", sa početkom u 12 časova:
Tema: Uloga univerzitetske biblioteke u prosecu kreiranja, pohranjivanja i povećanja vidljivosti doktorskih disertacija, predavač: Dragana Stolić (PDF na srpskom, 159 KB)
Tema: Različiti tipovi sadržaja i njihova vidljivost u institucionalnim repozitorijumima, predavač: Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 139 KB)

U sredu 09. marta u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije, sa početkom u 10 časova:
Tema: Nova paradigma: Otvoreni masovni onlajn kursevi, predavači: Dejana Kavaja Stanišić, Oja Krinulović, Miljana Todorović (PDF na srpskom, 8340 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

U četvrtak 10. marta u Biblioteci Doma kulture "Studentski grad", sa početkom u 17 časova:
Tema: Vikipedija – slobodna internet enciklopedija koju svako može da uređuje: projekat Viki‐bibliotekar, predavač Aleksandra Popović (PDF na srpskom, 2295 KB)

U petak 11. marta u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", sa početkom u 13 časova:
Tema: Upotreba novih medija u obrazovanju uz pomoć alata u otvorenom pristupu, predavač Mirjana Nešić (prezi)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

Program predavanja

29.02. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Leskovcu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

10.02. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Knjaževcu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

08.02. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Čačku je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

06.02. Istraživačka stanica "Petnica", prezentacija KoBSON za mlade istraživače i saradnike u nastavi:

05.02. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Smederevu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)