Predavanja

2011

2011

25.11. Medicinski fakultet, Beograd, predavanje specijalizantima, studentima master i doktorskih studija, (Aleksandra Popović i Stela Filipi-Matutinović)

16.11. Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, predavanje doktorantima, (Aleksandra Popović, Sanja Antonić i Dejana Kavaja Stanišić)

08.11. Ekonomski fakultet, Beograd: KoBSON za doktorante, (Tatjana Timotijević)

03.11. Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, (Biljana Kosanović)

27.10. Kliničko bolnički centar "Bežanijska kosa", (Biljana Kosanović)

25.10. doiSerbia: dosadašnja iskustva, (Biljana Kosanović)

18.10. Proslava povodom 10 godina rada KoBSON-a

 1. Biljana Kosanović, Narodna biblioteka Srbije: KoBSON - 10 godina (PDF na srpskom, 732 KB) (multimedijalni zapis)
 2. Endre Beky, Country Sales Manager for Eastern Europe, Elsevier: Scientific Technical and Medical (STM) journal publishing industry overview (PDF in English, 1190 KB) (multimedijalni zapis)
 3. Coen van der Krogt, Product Sales Manager, Elsevier: Evaluation and Promotion of Research Results (PDF in English, 2 MB) (multimedijalni zapis)
 4. Dr Guillaume Rivalle, Product Specialist, Thomson Reuters: The Thomson Reuters data and its use in Research Evaluation (PDF in English, 3 MB) (multimedijalni zapis)
 5. Thomson Scientific Awards - Čestitamo (PDF in English, 648 KB)

01.06. Državni univerzitet u Novom Pazaru: Naučne informacije za svakoga: šta se sve (ko i kako) može saznati preko KoBSON-a (Biljana Kosanović)

Krajem maja i početkom juna održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su: 26. i 27. maj i 3. i 6. juni, Narodna biblioteka Srbije, Beograd.

Program seminara za stipendiste

 1. Naučne informacije i njihova razmena (učesnici, KoBSON, IF, DOI, Google), Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 800 KB)
 2. Knjige i disertacije, Dejana Kavaja-Stanišić, (PDF na srpskom, 1074 KB)
 3. Pretraživanje časopisa i baza podataka, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1800 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada (citatni indeksi), Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 2200 KB)
 5. Srpski citatni indeks, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 509 KB)
 6. Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka, Stela Filipi-Matutinović, (PDF na srpskom, 1513 KB)
 7. Pristup KoBSONu, licenca, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 337 KB)

Od ove godine svi zaposleni pri Vojnom Univerzitetu imaju pravo na korišćenje KoBSON servisa. Stoga je KoBSON početak godine posvetio edukaciji novih korisnika i njihovih bibliotekara.

28.01. Vojna akademija (za bibliotekare): Naučne informacije za svakoga: šta se sve (ko i kako) može saznati preko KoBSON-a (Biljana Kosanović)

04.02. Vojno-medicinska akademija: Naučne informacije za svakoga: šta se sve (ko i kako) može saznati preko KoBSON-a (Biljana Kosanović)

17.02. Vojno-tehnički institut: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa (Tatjana Timotijević)

18.02. Vojna akademija: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa (Tatjana Timotijević)

02.03.Tehničko-opitni centar: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa (Tatjana Timotijević)

28.02. Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa (Tatjana Timotijević)

30.01. Naučno-istraživačka stanica Petnica: Elektronski izvori informacija u nauci - značaj, vrste, dostupnost, procena vrednosti (Biljana Kosanović)