Doktorske disertacije

Doktorske disertacije se prema postojećim propisima u Srbiji predaju na čuvanje biblioteci fakulteta na kojem su odbranjene i, posle zvanične promocije u rektoratu univerziteta, dostavljaju univerzitetskoj biblioteci. Na taj način su javnosti dostupne samo te dve kopije, i to samo članovima biblioteka tokom radnog vremena. Većina tih disertacija koristi se retko, rezultati istraživanja koja su u njima opisana i dokumentovana i opširne tematske bibliografije kojima su praćene ostaju nepoznati i nedostupni većini potencijalno zainteresovanih korisnika.

Trend u svetu je da se prikupljaju elektronske verzije doktorskih disertacija i da se one čuvaju u digitalnim repozitorijumima univerzitetskih biblioteka. Autori odlučuju o tome da li će, i do kog nivoa, tekst teze biti dostupan korisnicima sa interneta ili će biti dostupan samo na internoj univerzitetskoj mreži. Za očekivati je da će se i u Srbiji uvesti ova praksa. Dostupnost disertacija u elektronskom obliku povećaće, kao i svuda gde je to učinjeno, korišćenje rezultata iz disertacija, omogućiti našoj i svetskoj javnosti da se uveri u kvalitet disertacija iza kojih stoje univerziteti u Srbiji.

Nacionalni Repozitorijum Disertacija u Srbiji (NaRDuS)

Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (PDF verzija) donetog septembra 2014. godine formiran je NaRDus kao zajednički portal svih doktorskih disertacija, kao i izveštaja komisija o njihovoj oceni, odbranjenim na Univerzitetima u Srbiji.

Pretraga disertacije je moguća po univerzitetima i fakultetima, kandidatima, mentorima, članovima komisija ili naslovima disertacija. Repozitorijum broji preko 5 000 radova. Svaki rad je opremljen osnovim metapodacima kao što su ime doktoranda, fakultet, datum odbrane, mentor, članovi komisije, naslov, jezik, sažetak, ključne reči itd. Odbranjene doktorske disertacije su u formi punog teksta.

Na vebsajtu repozitorijuma postoji video uputstvo za deponovanje disertacija.

Uvid javnosti u doktorske disertacije (UviDok)

Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (PDF verzija) donetog septembra 2014. godine i bitne promene u članu 30 odredbe Završni rad i disertacija, kroz saradnju RCUB-a i Rektorata, formiran je zajednički portal UviDok za sve doktorske disertacije koje su na uvidu javnosti pre odbrane na Univerzitetu u Beogradu. Osnovni podaci o disertaciji su dostupni za preko 1 500 disertacija i ovi podaci će uvek biti dostupni posredstvom portala, dok se pristup punom tekstu disertacije i izveštaju komisije onemogućava nakon isteka Zakonom propisanih 30 dana.

Pretraga disertacija je moguća po grupaciji fakulteta ili po određenom fakultetu, autoru ili naslovu.

Na vebsajtu repozitorijuma postoji video uputstvo za deponovanje disertacija.

Univerzitet u Beogradu

Digitalni repozitorijum doktorskih disertacija Univerziteta u Beogradu

Formiran je digitalni repozitorjum Univerziteta u Beogradu - Phaidra u kome se indeksiraju i arhiviraju naučni i stručni radovi profesora i saradnika Univerziteta. U okviru njega formiran je i repozitorijum doktorskih disertacija "e-teze".

Na veb stranici Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" postoji uputstvo za deponovanje doktorskih disertacija kao i elektronski zahtev za digitalizaciju doktorske disertacije.

Bibliografija doktora nauka Univerziteta u Beogradu (do 2006. godine). Spisak doktora nauka Univerziteta u Beogradu je uređen po fakultetima, a u okviru fakulteta po godinama. Svaki zapis sadrži podatak o imenu i prezimenu kandidata, naslovu disertacije i broju strana. Spisak nije moguće pretraživati već samo listati izborom pojedinačnog fakulteta.

Kompletni podaci o promovisanim disertacijama uključeni su u elektronski katalog Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković”

Matematički fakultet

Doktorske disertacije i magistarski radovi iz oblasti matematičkih nauka (matematika, kompjuteri, astronomija, geonauka i mehanika) dostupni su u formi punog teksta na sajtu Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Omogućeno je pretraživanje po raznim kriterijumima: ključnim rečima, naslovu, apstraktu, punom tekstu, autoru, naučnoj oblasti.

Institut tehničkih nauka SANU

Liste doktorskih disertacija i magistarskih radova iz oblasti novih materijala saradnika Instituta tehničkih nauka SANU mogu se videti na njihovom sajtu (pojedine teze su dostupne i u formi punog teksta).

Filološki fakultet

Lista kandidata i tema njihovih disertacija, kao i veliki broj korisnih linkova: Uputstvo za formiranje repozitorijuma doktorskih disertacija, Uputstvo za oblikovanje doktorske disertacije, Šta doktorska disertacija mora da sadrži i dr.

Univerzitet u Novom Sadu

Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti (pred odbranu)

Moguće je pregledati tekuće doktorske disertacije u formi punog teksta, koje su stavljene na uvid javnosti, sa informacijom o adresi na koju je moguće poslati primedbe.

Odbranjene doktorske disertacije i magistarski radovi u formi punog teksta

Omogućeno je pretraživanje doktorskih disertacija po raznim kriterijumima: ključnim rečima, naslovu, apstraktu, proširenom abstraktu, autoru, naučnoj oblasti.

Univerzitet u Nišu

Одбрањене докторске дисертације са основним подацима о кандидату и дисертацији, заједно са пратећом документацијом (пријава, увид јавности, одбрана и сл.). Дисертације за сада нису представљене у форми пуног текста, али за сваку постоји кратки опис у форми "Образложења".
Извештаје комисија могуће је погледати у форми пуног текста.
Ова страница омогућава претраживање докторских теза по разним критеријумима претраге: по факултету, називу тезе, аутору, ментору или датуму.

Univerzitet u Kragujevcu

Prikaz doktorskih disertacija, magistarskih teza i specijalističkih radova po fakultetima.

Izborom fakulteta dobija se ispis odbranjenih doktorskih disertacija, sa osnovnim bibliografskim podacima (ime i prezime, naslov teze) i datum odbrane. Klikom na prezime i ime kandidata moguće je pogledati izveštaj Komisije za ocenu izrađene doktorske disertacije.

Bibliografija doktorskih disertacija i magistarskih teza Univerziteta u Kragujevcu (2001-2010)
Doktori nauka promovisani na Univerzitetu u Kragujevcu

Formiran je digitalni repozitorjum Univerziteta u Kragujevcu - PhaidraKg u kome se indeksiraju i arhiviraju naučni i stručni radovi profesora i saradnika univerziteta. U okviru njega formiran je i repozitorijum doktorskih disertacija "e-teze".