Vesti - arhiva

2007

Dodatne informacije o JCR listama

Povodom mnogih zahteva korisnika dodati su impakt faktori za period 1981-1992 i 1998-2006, kao i pozicija pojedinih časopisa u okviru pripadajuće kategorije, a prema podeli ISI.
Impakt faktori se mogu videti koristeći bazu Elečas (Servisi-->Pretraživanje časopisa). Po dobijanju rezultata pretraživanja, potrebno je kliknuti na ikonicu sa "stubićima" u koloni 'IF za 2006'. Time se otvara stranica sa tabelom imakt faktora za period 1998-2006. U liniji godina, nalazi se link "Starija godišta (1981-1992) >>", preko kog se dobijaju imapkt faktori za raniji period 1981-1992.
Detaljno objašnjenje o sadržaju ISI lista možete pročitati na stranici o WoS-u.
Informacije o bodovanju pročitajte na stranicama Ministarstva nauka.
(objavljeno 10.12.2007)

OVID Technology

Obaveštavamo Vas da je probni period OVID baze počeo 29.10. i trajaće do aprila 2008. godine.
Pristup je omogućen samo računarima koji su na Akademskoj mreži. Korisničko ime i šifra nisu potrebni, potrebno je podešavanje proxy servera u Internet Browser-u.
(objavljeno 7.11.2007)

Oxford Scholarship Online

Obaveštavamo Vas da nam je od 1. oktobra ove godine omogućen pristup novom servisu elektronskih knjiga: Oxford Scholarship Online.
Servis obuhvata preko 1.300 naslova knjiga iz oblasti ekonomije i finansija, filozofije, političkih nauka i religije.
Pristup je moguć preko sledeće web adrese: http://www.oxfordscholarship.com/
Za računare na Akademskoj mreži potrebno je podešavanje proxy servera u Internet Browser-u.
(objavljeno 3.10.2007)

OVID Technology

Obaveštavamo Vas da će se 18. septembra 2007. godine, u prostorijama biblioteke Medicinskog fakulteta u Beogradu, u 13 časova održati prezentacija baze medicinske literarure OVID Technology sa radionicom. Predavač: Vincent Maessen ( Berlin)
(objavljeno 18.9.2007)

Journal citation report

Od danas su dostupni impakt faktori za 2006. Izdvajamo rezultate za naše časopise:

Naslov IF
Acta Veterinaria - Beograd
J Serb Chem Soc
MATCH
Science of Sintering

(objavljeno 26.6.2007)

DynaMed

Otvoren je probni pristup bazi DynaMed (Dynamic Medical Information System) do kraja 2007. godine svim medicinskim i zdravstvenim institucijama koje su registrovane na servis EBSCO. Pristup bazi je preko stranice servisa EBSCO sa odgovarajućim user ID i Password-om.
DynaMed je utemeljena na naučnim saznanjima (evidence-based results) i pomaže u rešavanju medicinskih problema i odlučivanja u zdravstvu.
Više informacija
(objavljeno 10.5.2007)

EBRARY

Obaveštavamo Vas da je počeo probni period pristupa servisu EBRARY (elektronske knjige), koji će trajati do 04. juna 2007.
Omogućen je pristup kolekcijama Social & Behavioral Sciences i History & Humanities sa svim tehnologijama za pretraživanje koje nudi ebrary platforma. Za čitanje knjiga u ebrary servisu potrebno je instalirati ebrary Reader Software jednostavnim prihvatanjem uslova licence koja se pojavljuje pri izboru prve knjige.
Za računare na Akademskoj mreži potrebno je podešavanje proxy servera u Internet Browser-u. Ako imate otvoren proxy nalog, podešavanje nije potrebno.
(objavljeno 4.5.2007)

IOP (Institute of Physics Publishing)

Zakazana je i prezentacija servisa IOP na temu pretraživanje stranih naučnih časopisa iz oblasti fizike.
Servis će predstaviti Yann Amouroux, Institute of Physics Publishing Ltd, Bristol, a prezentacije će se održati:

09.05. u 12h u Institutu za nuklearne nauke "Vinča", (Sala za sednice u Upravnoj zgradi)
10.05. u 12h na Prirodno-matematičkom fakultetu – Institut za fiziku u Novom Sadu (Sala 11A)
(objavljeno 26.4.2007)

SCOPUS

Obaveštavamo Vas da će se održati prezentacija servisa SCOPUS (uključene su sve oblasti nauke).
Neke od tema prezentacije biće Citation Tracker: pretraživanje citiranosti autora, kao i zastupljenost srpskih naučnih časopisa u SCOPUS-u.
Prezentaciju će održati Grijzenhout Sandra, predstavnica Elsevier B.V. Publishing-a.

Raspored zakazanih prezantacija:
03.05. u 12h u Narodnoj biblioteci Srbije (Amfiteatar) u Beogradu, Skerlićeva br.1
04.05. u 12h na Tehnološkom fakultetu (Plava sala) u Novom Sadu, Bulevar Cara Lazara br.1
(objavljeno 24.4.2007)

EBSCO - Business Source Complete

Omogućeno nam je da testiramo novu bazu podataka EBSCO servisa Business Source Complete. Probni period traje do 30. aprila 2007. godine
(objavljeno 28.2.2007)

Javna dostupnost radova objavljenih u okviru projekata koji su finansirani iz javnih fondova

U evropskoj istraživačkoj zajednici u toku je potpisivanje peticije za podršku slobodnom pristupu (Open Access) naučnoj literaturi, a na osnovu preporuka iz 'Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific Publication Markets of Europe'.
(objavljeno 21.2.2007)

Emerald

Obaveštavamo Vas da će se održati prezentacija servisa Emerald (ekonomija, menadžment).
Servis će predstaviti Marcin Dembowski, predstavnik Emerald Publishing-a, a prezentacije će se održati:

- 26.02. u 12 h na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu (Sala za sednice)
- 27.02. u 11 h na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu (Amfiteatar)
(objavljeno 21.2.2007)