Vesti - arhiva

2010


ŽELIMO VAM PUNO "KLIKOVA" U NOVOJ GODINI


Zašto više nemamo pristup HINARIju?

Od ove, 2011. godine više nemamo pristup HINARI bazama podataka. To je posledica razvoja naše zemlje, i prelaskom Srbije u grupu srednje razvijenih zemalja prema podacima Svetske banke. Svestska zdravstvena organizacija (WHO) je 2002. godine pokrenula HINARI s idejom da se zemljama u razvoju omogući pristup (skupoj) naučnoj literaturi. Institucije u Srbiji su od početka bile uključene u HINARI, i sve plaćanja su realizovana preko KoBSONa. U WHO smatraju da srednje razvijene zemlje mogu (i treba) da izdvajaju sredstva za pretplatu naučnih časopisa. Ovo pravilo se odnosi na sve zemlje, i nije ga moguće izmeniti.

Ukidanje servisa HINARI može se nadoknaditi korišćenjem Medscape servisa. Medscape je deo WebMD Health Professional mreže koji omogućava integrisano (ili pojedinačno) pretraživanje više različitih portala (u Open Access režimu) iz oblasti medicine: Medscape, MedscapeCME, eMedicine, Drugs i Medline. Preko ovog servisa dostupno je preko 125 medicinskih časopisa i udžbenika.
(objavljeno 20.12.2010.)

Kutak za bibliotekare

WebJunction - on-line platforma namenjena bibliotekarima, na kojoj se mogu naći mnogi besplatni resursi iz oblasti bibliotečkog menadžmenta, tehnologija i servisa. Preko WebJunction portala možete se priključiti mnogobrojnim on-line događajima, kursevima i diskusijama.
(objavljeno 29.12.2010.)

Subway Science


Subway Science je mapa Moderne nauke, koja predstavlja šemu najznačajnijh istraživača iz oblasti prirodnih nauka, pri čemu su oblasti predstavljene kao "Metro linije".
Klikom na ime istraživača, otvara se njegova stranica u Wikipediji.

 

Zašto nam je neophodan otvoreni pristup?

Svako ko se bavi istraživačkim radom u poslednjih deset godina primetio je značajne promene u pristupu naučnoj literaturi. Pre samo deset godina jedini način pristupa literaturi bio je fizički odlazak u biblioteku, dok danas naučnici čitaju skoro isključivo elektronska izdanja. Kakva je uloga slobodnog pristupa informacijama pročitajte na stranicama Danasa.
(objavljeno 25.12.2010.)

Science Direct, SCOPUS - obaveštenje

Usled unapređivanja platforme, Elsevier najavljuje smetnje u pristupu servisima ScienceDirect, Scopus, Hub i Journals Consult 28. decembra - utorak. Nesmetan pristup očekuje se već sutradan, stoga molimo korisnike za razumevanje i strpljenje.

(objavljeno 28.12.2010.)

SciVerse Hub

Elsevier je postavio novu platformu SciVerse Hub koja omogućava objedinjeno pretraživanje svih njihovih baza podataka: ScienceDirect, Scopus, SciTopics Beta, kao i veb sadržaja preko Scirus-a. Na taj način omogućeno je istovremeno pretraživanje preko 410 miliona naučnih termina, kao i pretraživanje ne samo sadržaja naučnih časopisa, već i ličnih veb stranica istraživača, patenata, institucionalnih repozitorijuma i slično. Dodatno dobijeni rezultati su rangirani prema relevantnosti i isključuju duplikate.

Detaljnije informacije dostupne su na: SciVerse Brochure i SciVerse Introduction Video
(objavljeno 22.10.2010.)

Unapređenje servisa Naši u WoS

Na osnovu predloga naših korisnika servis Naši u WoS je unapređen sledećim funkcionalnostima:
(1) kada se sa liste istraživača dobijene pretraživanjem po prezimenu izabere određeno prezime i ime, prikazaće se samo radovi tog istraživača. Do sada su se prikazivali svi autori koji su u svom prezimenu i imenu sadržali izabranu nisku slova.
(2) omogućeno je posebno izdvajanje samo radova tipa Article i Review. Izdvajanje se obavlja ili preko stranice za pretraživanje Naši u WoS, ili izborom na vrhu već prikazanih radova.
(objavljeno 19.11.2010.)

Unapređenje EleČas servisa

U rezultatima pretraživanja EleČas baze istaknute su ikonice (linkovi) izdavača (tamno zelena boja vodi ka multidisciplinarnom, svetlo zelena ka disciplinarnom servisu). Ovakav način naglašavanja jasno izdvaja linkove ka časopisima dostupnim direktno preko izdavača (do tekućeg broja) od linkova ka agregatorima (preko kojih su časopisi dostupni sa embargom ili periodom zakašnjenja od tri meseca do godinu dana). Stoga, prilikom izbora linka, prvenstveno treba birati zelenu ikonicu, koja vodi do najnovijih svezaka časopisa.
(objavljeno 09.11.2010.)

Naši u WoS - dodavanje (ispravka) radova

Poslednjih dana često stižu poruke sa zahtevima za dodavanje radova u Naši u WoS, kao i za promenom podataka. Stoga ponavljamo uslove za prisustvo rada u ovom servisu:

  • rad mora biti referisan u Web of Science
  • u radu mora biti navedena institucija iz Srbije kao afilijacija autora
  • rad mora biti objavljen nakon 2000. godine
Ukoliko postoji greška u imenu ili prezimenu autora, možete nam poslati ISPRAVKU (postoji na kraju svakog zapisa), i promena će biti vidljiva u toku dana.

Ukoliko je potrebno promeniti neki drugi podatak (npr. klasifikaciju rada), ili je rad izostavljen (a časopis u kom je objavljen je referisan u Web of Science) nepohodno je obratiti se izdavaču WoS-a (detaljno uputstvo kako se to realizuje).
(objavljeno 08.10.2010.)

Open Access Week 2010

U toku je Nedelja Otvorenog pristupa (Open Access Week, October 18-24), globalni događaj koji pruža priliku da akademske i istraživačke zajednice upoznaju korist i prednosti publikovanja u režimu otvorenog pristupa.


Edukacije doktoranata Filozofskog i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu

U ponedeljak, 20. decembra, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i u četvrtak, 23. decembra, na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, održaće se edukacije studenata doktorskih studija. Edukacije počinju u 10h i traju tri školska časa. Predavači su Aleksandra Popović, Sanja Antonić i Stela Filipi-Matutinović, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković".

(objavljeno 17.12.2010.)

Ažuriranje servisa Naši u WoS

Servis Naši u WoS redovno se ažurira svakog ponedeljka (nakon ažuriranja podataka u servisu Web of Science (WoS) - petkom), stoga nije realno da rad bude vidljiv u WoS-u a da ne bude preuzet za naš servis. Obzirom na čest zahtev korisnika da se njihov rad (odmah nakon publikovanja u nekom časopisu) uvrsti u servis Naši u WoS, preporuka je da se najpre izvrši provera da li je konkretni rad već referisan i vidljiv u Web of Science. Zbog obimnog broja časopisa i članaka koji se unose na nedeljnom nivou, uobičajeno je, i realno, da se u WoS-u sveske referišu sa izvesnom vremenskom zadrškom.

(objavljeno 14.12.2010.)

Festival nauke

Četvrti Festival nauke održava se 3.-5. decembra u Beogradu. Na njemu će učestvovati oko 300 naučnika iz 38 domaćih naučnih i univerzitetskih institucija, kao i brojni gosti iz inostranstva. Sadržaj je raznolik (male laboratorije, zabavne radionice za decu, zanimljive izložbe, filmovi) stoga Vas pozivamo da povedete i najmlađe.
(objavljeno 02.12.2010.)

Kako pronaći DOI broj članka

Obzirom na čest zahtev od strane uredništava časopisa da reference navedene u popisu korišćene literature budu opremljene DOI brojem, KoBSON je prilagodio CrossRef aplikaciju koja omogućava pronalaženje DOI brojeva. Jednostavnim kopiranjem reference (ili dela reference) u "tekst boks", posredstvom CrossRef sistema dobija se referenca opremljena DOI brojem.

(objavljeno 11.11.2010.)

ProQuest Central

Omogućen je probni period ProQuest Central bazi, koji će trajati od 11.11.2010. - 10.01.2011. godine. Baza pokriva preko 160 naučnih disciplina, sadrži preko 11.000 naslova (oko 8.000 u punom tekstu) naučnih časopisa, magazina, knjiga, novina, izveštaja i video zapisa. Servisu je moguće jednako pristupati preko Akademske mreže kao i preko Udaljenog pristupa KoBSON stranici.

(objavljeno 29.11.2010.)

Science Direct, SCOPUS - obaveštenje

Usled unapređivanja platforme, Elsevier najavljuje smetnje u pristupu servisima ScienceDirect, Scopus, Hub i Journals Consult, 7. novembra (nedelja; 08-12h) i 13. novembra (subota; 14-20h).

(objavljeno 03.11.2010.)

INIS - International Nuclear Information System

Baza podataka INIS je vodeća svetska referentna baza podataka za naučnu literaturu o miroljubivom korišćenju nuklearne nauke i tehnologije. Od skora, pristup ovoj bazi je potpuno slobodan. (Više o INIS bazi podataka)
(objavljeno 26.10.2010.)

ProQuest - obaveštenje

Proteklih nekoliko dana nastali su problemi u pristupu ProQuest servisu. Intenzivno se radi na njihovom otklanjanju.
(objavljeno 11.11.2010.)

Važno obaveštenje

Privremeno je ukinut pristup servisu American Physical Society preko RCUB-ovog proxy servera 147.91.1.41 jer je neko od korisnika neovlašćeno preuzeo neumereno veliki broj članaka. Ovakve zloupotrebe se ne kažnjavaju novčano već ukidanjem pristupa. Obzirom da smo u 2010 godini (maja meseca) imali istu situaciju, molimo nesavesne kolege da koriste servise u skladu sa pravilima, jer na ovaj način ugrožavaju korisnike iz celokupne istraživačke zajednice Srbije. Ukoliko se ustanovi da je prekršaj načinjen od strane istog korisnika, snosiće odgovarajuće konsekvence.
(objavljeno 14.09.2010)

Elsevier

Elsevier najavljuje da će u avgustu 2010, ScienceDirect, Scopus i ciljani web sadržaji sa Scirus-a biti integrisani u okviru jedne platforme - SciVerse.
(objavljeno 18.08.2010)

NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations

NDLTD - Repozitorijum digitalizovanih teza i disertacija je međunarodna inicijativa posvećena promovisanju, stvaranju, upotrebi, širenju i održavanju elektronskih magistarskih i doktorskih disertacija (eTDS). Od skora, NDLTD omogućava i povezivanje kandidata koji traže mentora za relevantnu oblast, i onih koji su zainteresovani za mentorstvo. Ovaj servis dostupan je na: ETD (Elektronske teze i disertacije).

Pozivamo sve Fakultete u Srbiji koji imaju javno dostupne doktorske disertacije u elektronskoj formi, da nam mejlom pošalju linkove, kako bismo ih postavilii na KoBSON sajt (pogledati primer Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu).
(objavljeno 16.08.2010.)

Zašto su nam potrebni istraživači

Brian Cox (University of Manchester) u TED Talks predavanju objašnjava Zašto su nam potrebni istraživači. Predavanje je održano na TEDSalon London, u aprilu 2010. Zanimljivo izlaganje od tome kako se nauka vođena radoznalošću isplati, kako jača inovacije i razvija svest o našem postojanju. Postoji i title na srpskom jeziku (izabrati View subtitles, i onda Serbian).


Petogodišnji (5-year) Impakt faktor

U EleČas bazu podataka postavljeni su podaci o petogodišnjem Impakt Faktoru (IF5) časopisa. Podaci o IF5 postoje za 2007 i 2008 godinu (jer su samo za te dve godine i izračunati). Detaljnije

(objavljeno 19.03.2010)

Važno obaveštenje

U subotu, 28. avgusta, od 12.30-20.30h, biće onemogućen pristup servisima Science Direct i Scopus, zbog, već najavljenog, integrisanja nove platforme.
(objavljeno 24.08.2010)

Važno obaveštenje

Tokom vikenda biće onemogućen pristup servisu Wiley InterScience zbog promene njihove platforme.
(objavljeno 06.08.2010)

Problemi sa pristupom, 3. jul-5. jul, 2010

Zbog radova na klimatizaciji server sale, svi serveri u Narodnoj biblioteci Srbije će biti nedostupni počev od subote 03. jula od 07. sati do ponedeljka 05. jula u 7 sati.

Zato smo KoBSON server izmestili na "rezervni položaj". KoBSON stranicama se pristupa na uobičajeni način. Očekujemo da će server biti sve vreme dostupan, ali nešto sporiji.
(objavljeno 01.07.2010)

Usvojene liste domaćih naučnih časopisa za 2010. godinu

Juna meseca 2010. godine u Ministarstvu za nauku utvrđena je kategorizacija domaćih naučnih časopisa.
(objavljeno 29.06.2010.)

Impakt faktori za 2009. godinu

Objavljeni su impakt faktori za 2009. Izdvajamo rezultate za naše časopise:

Naslov IF
Acta Veterinaria - Beograd
Archives of Biological Sciences
Hemijska industrija
Internat Journal of Electrochemical Sciences
Journal of Mining and Metallurgy: Section B
Journal of the Serbian Chemical Society
MATCH-Commun Math Computer Chemistry
Psihologija
Science of Sintering
Thermal Science

Svi časopisi koji su počeli da se referišu 2007. godine dobili su ove godine prvi impakt faktor.

U Journal Citation Report-u nalazi se 9155 različitih naslova časopisa (10 "naših") podeljenih u 222 oblasti. Uvedena je nova oblast: Cell & Tissue Engineering, a neke su promenile ime:

pre

sada

Agriculture, Soil Science Soil Science
Mathematics, Miscellaneous Mathematics, Interdisciplinary Applications
Geosciences, Interdisciplinary Geosciences, Multidisciplinary
Dermatology & Venereal Diseases Dermatology
Computer Science, Software, Graphics, Programming Computer Science, Software Engineering

(objavljeno 18.6.2010)

Impakt faktori za 2009

Na stranici izdavača piše 'Coming June 2010'. Iskustvo iz prethodnih godina je sledeće: JCR (Journal Citation Report) publikacija u kojoj se objavljuju impakt faktori za 2008 objavljen je 25. juna 2009, JCR za 2007 objavljen je 19. juna 2008, JCR za 2006 objavljen je 26. juna 2007... Očekujemo da će i ove godine biti u drugoj polovini juna.
(objavljeno 15.06.2010)

DOI brojevi

DOI (Digital Object Identifier) označava jedinstvenu alfanumeričku nisku dodeljenu pojedinačnom digitalnom objektu preko koje se uspostavlja stalna veza ka serveru na kome se digitalna kopija nalazi. Povezivanje meta-podataka o člancima, DOI brojevima i veb adresama obavlja se preko servisa CrossRef.

Člancima iz časopisa koji izlaze u Srbiji DOI brojevi se dodeljuju u Narodnoj biblioteci Srbije (Centar za naučne informacije), a u okviru sistema DoiSerbia, koji od 2005. godine finansira Ministarstvo nauke. Više o sistemu, kao i listi časopisa koji su deo ovog sistema opisano je na stranici Nauka u Srbiji->Časopisi u Cross-Ref-u.
(objavljeno 11.06.2010)

Važno obaveštenje

Trenutno je u prekidu optički link između RCUB-a i Novog Sada.
Celokupan Internet saobraćaj je preusmeren na sekundarni link, ka Telekomu, što podrazumeva otežan Internet saobraćaj.
Za sada uzrok prekida nije poznat, ali se aktivno radi na otkrivanju problema.

Kako promeniti podatke u Web of Science

Zahtev za korekciju podataka u servisu Web of Science upućuje se direktno izdavaču - Thomson Reuters (Detaljno objašnjenje postupka promene podataka).
(objavljeno 01.06.2010)

Korekcija autorskih imena u Naši u WoS

Servis Naši u WoS je, radi ažurnog i korektnog navođenja (i razrešenja) imena autora, opremljen novom opcijom - Ispravka, koja pruža mogućnost jednostavnog slanja podataka (putem e-mail-a) o pogrešno navedenim podacima.

(objavljeno 08.05.2010)

Unapređen servis Naši u WoS

Svakom zapisu u servisu Naši u WoS, pored linka na broj citata u Web of Science, pridruženi su i linkovi ka broju citata u Scindeksu i SCOPUS-u. Takođe, kao veliko unapređenje servisa, omogućeno je eksportovanje kompletne liste radova jednog autora u jedan od dva ponuđena formata (TXT i Bib Tex).

(objavljeno 19.03.2010)

Moguće smetnje u pristupu KoBSON servisima

Usled radova na Akademskoj mreži Srbije, pristup KoBSON servisima biće usporen, ili onemogućen. Radovi počinju oko 12h i nije tačno precizirano dokle će trajati.

(objavljeno 03.06.2010)

Važno obaveštenje

Ponovo je omogućen pristup servisu American Physical Society preko RCUB-ovog proxy servera 147.91.1.41 koji je bio ukinut zbog neovlašćenog preuzimanja neumereno velikog broja članka.
(objavljeno 02.06.2010)

Edukacija doktoranata Filozofskog fakulteta u Beogradu

U sredu, 02. juna, na Filozofskom fakultetu (Odeljenje: sociologija) u Beogradu, održaće se edukacija studenata doktorskih studija. Edukacija počinje u 10h i traje tri školska časa. Predavači su Aleksandra Popović, Sanja Antonić i Stela Filipi-Matutinović, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković".
(objavljeno 31.5.2010)

Važno obaveštenje

Privremeno je ukinut pristup servisu American Physical Society preko RCUB-ovog proxy servera 147.91.1.41 jer je jedan od korisnika neovlašćeno preuzeo neumereno veliki broj članka. Ovakve zloupotrebe se ne kažnjavaju novčano već ukidanjem pristupa.
(objavljeno 28.05.2010)

Edukacija doktoranata - stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije

Tokom maja meseca 2010. godine biće održan edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

Beograd  6. i 7. maj, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd
 (početak: 9.00)
Niš  12. maj, Mašinski fakultet, Inovacioni centar za informacione tehnologije, VI sprat, Aleksandra  Mevedeva 14, Niš
 (početak: 10.00)
Novi_Sad   19. maj, Pravni fakultet, Elektronska učionica (Krilo D, Mezanin), Trg Dositeja Obradovića 1,
 Novi Sad (početak: 9.30)


Stipendisti iz Kragujevca i Kosovske Mitrovice mogu da izaberu njima najpovoljniju lokaciju.
(objavljeno 28.04.2010)

American Chemical Society - razrešen problem u pristupu

Problem u pristupu je razrešen i sada se bez problema može pristupati i kompletnom sadržaju.
(objavljeno 28.04.2010)
Od danas je, na globalnom nivou, onemogućen pristup sadržajima u punom tekstu preko servisa American Chemical Society. Molimo korisnike za razumevanje i zahvaljujemo na strpljenju.
(objavljeno 27.04.2010)

Važno obaveštenje

U petak, 23 aprila, serveri Narodne biblioteke Srbije neće raditi od 15-18h. Izvinjavamo se korisnicima zbog nemogućnosti pristupa KoBSON stranici u tom vremenskom intervalu.
(objavljeno 23.4.2010)

Edukacija doktoranata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta

U petak, 23. aprila, na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, održaće se edukacija studenata doktorskih studija. Edukacija počinje u 10h i trajaće tri školska časa. Predavači su Aleksandra Popović, Sanja Antonić i Stela Filipi-Matutinović, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković".
(objavljeno 19.4.2010)

Edukacija doktoranata Medicinskog fakulteta

U sredu, 14. aprila, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, održaće se edukacija studenata doktorskih studija. Edukacija počinje u 14:30h i trajaće tri školska časa. Predavači su Aleksandra Popović, Sanja Antonić i Stela Filipi-Matutinović, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković".
(objavljeno 13.4.2010)

Udaljeni pristup KoBSON sajtu

Korisnici koji već imaju otvoren lični nalog (proxy) za pristup "od kuće", a koji je važio na staroj verziji sajta, ne treba da otvaraju novi. Na novom sajtu treba da odaberu stavku UDALJENI PRISTUP (gornji desni ugao ekrana), i da koriste svoje postojeće korisničko ime i šifru.
(objavljeno 12.3.2010)

Obaveštenje

Tokom narednog vikenda (13. i 14. mart) serveri Narodne biblioteke Srbije neće raditi usled radova na električnoj instalaciji, stoga će pristup KoBSON servisima biti onemogućen. Molimo korisnike za razumevanje i zahvaljujemo na strpljenju.
(objavljeno 8.3. 2010)

Edukacija doktoranata Šumarskog fakulteta

U sredu, 10. marta, na Šumarskom fakultetu u Beogradu, održaće se edukacija studenata doktorskih studija. Edukacija počinje u 13h i trajaće tri školska časa. Predavači su Aleksandra Popović, Sanja Antonić i Stela Filipi-Matutinović, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković".
(objavljeno 2.3.2010)

Zanimljive brojke iz Web of Science

Od 1900 godine ukupno je indeksiran 11.261 časopis i iz njih 46.100.000 članaka sa pripadajućih 727.549.189 citiranih referenci. Dodatno, indeksirano je i 5.700.000 članaka iz Proceedingsa.
Istraživači iz Srbije su prošle (2009) godine objavili više od 4.000 članaka u Web of Science.
Više o Web of Science.
(objavljeno 22.02.2010)

ASME Transaction Journals

Od danas možete koristiti još jedan servis sa on-line časopisima - ASME Transaction Journals.
(Podešavanje proxy servera vašeg Univerziteta u Internet Browser-u. Ako imate otvoren proxy nalog, podešavanje nije potrebno).
(objavljeno 11.02.2010)

Royal Society of Chemistry

Od danas možete koristiti još jedan servis sa on-line časopisima - Royal Society of Chemistry (RSC).
(Podešavanje proxy servera vašeg Univerziteta u Internet Browser-u. Ako imate otvoren proxy nalog, podešavanje nije potrebno).
(objavljeno 26.01.2010)

Smetnje u pristupu Science Direct servisu

Zbog rada na uređivanju portala u toku nedelje mogu se očekivati smetnje u pristupu, ili onemogućen rad u servisu Science Direct.
(objavljeno 25.1.2010)

SciFinder

Obaveštavamo Vas da će Veli-Pekka Hyttinen (Regional Marketing Manager, SII for CAS) 27. januara 2010. u 12 h održati prezentaciju o novim mogućnostima servisa SciFinder:

  • Sadržaj SciFinder-a
  • SF WEB analiza, kategorizacija, sortiranje
  • SF WEB novosti - komentari, tagovi, linkovi
  • pretraživanje podstruktura i reakcija sa primerima

Prezentacija će se održati u elektronskoj čitaonici Narodne biblioteke Srbije (ulaz iz Skerlićeve 1).
(objavljeno 19.1.2010)

"Conference Proceedings" u servisu Naši U WoS

Od ove nedelje servis Naši u WoS obuhvata i radove domaćih autora koji se referišu u Web of Science u sekcijama Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) i Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) objavljenih od 2001. god. do danas. Pridruženo je oko 3000 radova, još nisu razrešena imena svih autora, stoga i dalje važi dogovor da ukoliko primetite greške u imenima, molimo da nam korekciju pošaljete putem e-mail-a.
(objavljeno 18.1.2010)

Ovid

Od danas možete koristiti još jedan servis sa on-line časopisima - Ovid.
(Podešavanje proxy servera vašeg Univerziteta u Internet Browser-u. Ako imate otvoren proxy nalog, podešavanje nije potrebno).
(objavljeno 15.1.2010)