Naši u WoS - korekcija podataka

Kako promeniti podatke u Web of Science

Svi podaci o radovima koji se prikazuju u Naši u WoS se u potpunosti preuzimaju od izdavača baze. Jedini podatak koji se menja je autorsko ime i prezime, i to u cilju:

  • ujednačavanja imena, i
  • ispravke brojnih tipografskih grešaka.

Najjednostavnije je da takvu vrstu ispravki uputite kroz link dostupan u zelenoj liniji na kraju svakog rada (Ispravka).

Promena ostalih podataka koji su pogrešno navedeni (najčešće klasifikacija odnosno kategorizacija radova, ili pogrešno navedeno ime/prezime autora) može se obaviti preko servisa koji je WoS razvio za ove namene. Svaki zapis u WoS-u opremljen je opcijom "Suggest a correction", putem koje se može popuniti forma za korekciju podataka. Na stranici Clarivate Analytics-a su dati i odgovori na najčešće nedoumice.

Ovu istu proceduru je neophodno proći i za izostavljene radove. Pre toga potrebno je proveriti da li se taj časopis referiše, kao i da li je sveska u kojoj je rad objavljen već uneta u Web of Science. 

Iskustva korisnika iz Srbije u korišćenju ove mogućnosti su pozitivna. Promene u WoS-u su vidljive u roku od tri do četiri nedelje, a na stranicama Naši u WoS neposredno nakon toga.