Servisi

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Servisi

U 2016. godini, iz akademskih institucija u Srbiji, dostupno je preko 35.000 naslova stranih naučnih časopisa u punom tekstu, blizu 160.000 naslova knjiga, kao i nekoliko indeksnih baza podataka.Pretraživanje na KoBSON portalu moguće je obaviti samo prema naslovu časopisa ili knjige. Većina časopisa je u punom tekstu dostupna od 1997. godine, dok su ranija godišta dostupna do nivoa abstrakta.Za predmetna pretraživanja po člancima upućujemo Vas ili na nekog od agregatora, ili direktno na sajt izdavača.

Pretraživanje časopisa: Spisak svih časopisa koji su na neki način dostupni u bibliotekama Srbije (bilo elektronski, bilo u papirnoj formi), proširena naslovima časopisa koji su imali Impakt Faktor u poslednjih dvadeset godina. Prisustvo časopisa na toj listi je samo pokazatelj njegove dostupnosti, a nikako kvaliteta.

Objedinjena pretraga svih servisa: Pretraga se vrši preko servisa EBSCO Discovery, u okviru forme za pretragu na početnoj stranici KoBSON sajta, kao i odabirom opcije EBSCO Discovery Service na EBSCO platformi.

Elektronski časopisi: Skup pretplaćenih izdavača čiji su naslovi dostupni u formi punog teksta.

Izdavači:

American Antiquarian Society
American Chemical Society
American Physical Society
American Psychological Association / APA
ASME Transaction Journals
Cambridge University Press
Emerald Publishing
Institute of Physics Publishing
Oxford Journals
Royal Society of Chemistry
SAGE Pubishing
Science Direct
Springer/Kluwer
Wiley Interscience

Agregatori (dostupni sa embargom ili periodom zakašnjenja od tri meseca do godinu dana):

Cairn.info
EBSCO
Food Science Source
Free Medical
Hein On Line
High Wire
JSTOR
DOAJ
Open Access Archives (dostupna samo starija godišta)
Project MUSE
TEEAL
Scindeks

Elektronske knjige: U ovom servisu moguće je pretraživati elektronske knjige (blizu 160 000 naslova) po ISBN broju, naslovu, autoru ili izdavaču. U zavisnosti od izdavača, mogu se skinuti kompletni tekstovi, ili samo određeni broj strana, bilo kao celo poglavlje ili stranica po stranica, kao pojedinačan PDF.

Cleveland Medicine Index
DOAB
EBSCO eBook
Food Science Source
Google Books
Hein OnLine
JSTOR
PubMed knjige
ScienceDirect
Springer