Elektronske knjige

FreeBooks4Doctors

FreeBooks4Doctors

Izdavač: Flying Publisher


pristup FreeBooks4DoctorsO servisu

FreeBooks4Doctors je servis koji promoviše besplatan pristup elektronskim knjigama. Preko njega je dostupno preko 350 naslova knjiga koje se mogu u celosti preuzeti. Pretraživanje je omogućeno prema oblasti ili jeziku. Servis omogućava i registraciju za Book Alert putem koga se korisnici informišu o novim naslovima koji se pojave u servisu. Takođe postoji i oko 300 linkova do korisnih web stranica raznih medicinskih disciplina.