Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Objavljen Impakt faktor časopisa za 2021. godinu

Juče je Clarivate Analytics u bazi Journal Citation Reports (JCR) objavio podatke o impakt faktoru (IF) časopisa za 2021. godinu. Usled potpunog prelaska na novu JCR platformu obaveštavamo korisnike da će se ažuriranje baze EleČas obaviti u ponedeljak sledeće nedelje.

Dok se podaci ne preuzmu za bazu EleČas, informacije o IF mogu se pogledati na stranici JCR-a (Brza stranica --> Indeksne baze --> Web of Science --> Journal Citation Reports).

Takođe pozivamo sve zainteresovane da pogledaju besplatan vebinar o novoj JCR platformi i publikovanim podacima. Vebinar je zakazan za 30. jun 2022. godine u 11 časova po lokalnom vremenu. Detalji i link za registraciju se nalaze na sledećoj veb stranici.

Unapred se zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.

(objavljeno 29.06.2022.)

Letnji kurs za doktorande i mlade istraživače

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da Univerzitetska biblioteka u Mariboru organizuje letnju školu otvorene nauke u septembru. Cilj ovog jednonedeljnog kursa pod nazivom "University of Maribor Open Science Summer School" je da ponudi doktorandima i mladim istraživačima priliku da uče i razvijaju veštine u oblastima upravljanja istraživačkim podacima, otvorenog pristupa rezultatima istraživanja, korišćenja otvorene istraživačke infrastrukture itd. Radionice će voditi domaći i međunarodni stručnjaci, a njihovo pohađanje će omogućiti dublje razumevanje navedenih tema i uvid u dragoceno praktično iskustvo.

Kurs će se održati u biblioteci Univerziteta u Mariboru, u Mariboru, u periodu od 12. do 17. septembra 2022. godine, i biće održan na engleskom jeziku. Kurs je besplatan i polaznicima koji ga uspešno završe biće dodeljena 3 ESPB boda.

Prijava traje do 15. jula, a broj polaznika je ograničen na 40. Sve informacije, program i formular za prijavu možete pronaći na sajtu kursa
Za više informacija kontaktirajte koordinatorku Brinu Klemenčič (brina.klemencic@um.si).

(objavljeno 17.06.2022.)

Časopis iz Srbije referisan u bazi Scopus

Domaći časopis Journal of Women's Entrepreneurship and Education (ISSN 1821-1283) počeo je da se referiše u bazi Scopus izdavača Elsevier.

Uredništvu čestitamo, kao i autorima koji objavljuju radove u navedenom časopisu.

(objavljeno 03.06.2022.)

Besplatno publikovanje u časopisu European Respiratory Journal

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, je potpisao sporazum sa European Respiratory Society - ERS koji omogućava istraživačima iz Srbije besplatno publikovanje u časopisu European Respiratory Journal. Sporazum važi do kraja 2023. godine i autori će biti automatski prepoznati po unetoj afilijaciji prilikom slanja rada. Za sve neodumice i pomoć mogu se obratiti na sledeću mejl adresu: journals@ersnet.org.

Na stranici eIFL-a dostupne su detaljnije informacije u vezi sa publikovanjem rada.

(objavljeno 20.10.2021.)

Popust na troškove publikovanja radova u OA časopisima izdavača Wolters Kluwer Health

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, je potpisao sporazum sa izdavačkom kućom Wolters Kluwer Health koji omogućava istraživačima iz Srbije popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u dva časopisa ovog izdavača (Medicine i Medicine Case Reports & Study Protocols). Sporazum važi do kraja 2023. godine.

Nakon prihvatanja rada, autor zadužen za prepisku će primiti imejl o naplati sa uputstvima o tome kako da iskoristi popust. Imejl će biti poslat sa adrese publicationservices@copyright.com sa naslovom „Please Submit Your Open Access Article Publication Charge(s)“. Autori moraju dovršiti ovu proceduru u roku od 48 sati od prijema imejla. APC sa popustom se naplaćuje po prihvatanju članka i mora biti plaćen u roku od 30 dana. Uplata mora biti u celosti primljena da bi članak bio objavljen.

Na stranici EIFL-a dostupne su detaljnije informacije u vezi sa publikovanjem rada.

(objavljeno 21.09.2021.)

Dostupna nova kolekcija eBook Open Access (OA) na EBSCOhost platformi

EBSCO kolekcija elektronskih knjiga sa otvorenim pristupom je rastuća kolekcija od preko 2.700 elektronskih knjiga sa otvorenim pristupom, od najvećih svetskih univerzitetskih izdavača. Zbirka je DRM-free (Digital rights management) i dostupna je za besplatno korišćenje na EBSCOhost platformi i preko EBSCO Discovery Service-a.

Kolekciji se može pristupiti na više načina:

putem menija Servisi -> Elektronski knjige -> EBSCO eBook -> Kolekcija eBook Open Access (OA) (uputstvo za odabir kolekcije)
putem Brze stranice -> EBSCO eBook -> Choose Databases -> eBook Open Access (OA) Collection

(objavljeno 11.08.2021.)

Kako pronaći časopise u DOAJ repozitorijumu kod kojih se ne plaća APC?

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je servis za pronalaženje časopisa objavljenih u otvorenom pristupu. Obuhvata preko 16.000 časopisa u otvorenom pristupu iz 126 zemalja, a broj dostupnih članaka prevazilazi 6 miliona.

Pretraživanje je omogućeno prema izdavaču, naučnoj oblasti, naslovu časopisa ili naslovu članka, kao i standardnim kriterijumima pretrage (ključnim rečima, ISSN broju, DOI broju itd.). Pored ovih osnovnih pretraga u DOAJ-u je omogućena i pretraga časopisa kod kojih se ne plaća APC (Article Processing Charge). Za sada je broj časopisa kod kojih je besplatna objava radova veći od 11.000. U sledećem PDF-u se nalazi kratko uputstvo kako izvršiti pretragu po ovom kriterijumu. 

(objavljeno 21.07.2021.)

Problem slanja imejlova na yahoo, hotmail i gmail domene

Zbog čestih napada na imejl server Narodne biblioteke Srbije izvestan broj imejl servera nas je stavio na "blok" liste. Usled toga, naši imejlovi upućeni korisnicima sa navedenim nalozima, bivaju isporučeni u "Spam" foldere. Stoga preporučujemo svima koji su nam uputili imejlove sa navedenih domena da provere svoje Spam/Junk foldere u imejl sandučićima i ukoliko je naš imejl tamo otišao treba ga označiti kao "not spam".

Izvinjavamo se zbog nastalog tehničkog problema i dok se saniranje problema ne realizuje unapred vam se zahvaljujemo na razumevanju.

(objavljeno 26.02.2021.)

Besplatno publikovanje radova u OA časopisima izdavača Cambridge University Press

U dogovoru sa izdavačkom kućom Cambridge University Press sada se istraživačima iz Srbije pruža mogućnost publikovanja radova bez troškova (APC) u časopisima u otvorenom pristupu (Gold Open Access i Hybrid Open Access).

Kako ostvariti APC popust:
Autori koji ispunjavaju uslove za besplatno/sa popustom publikovanje u OA časopisima Cambridge izdavača će nakon što su popunili obrazac za publikovanje rada dobiti email od RightsLink-CCC kompanije, koja u ime Cambridge-a naplaćuje APC naknadu. Svi autori moraju da prođu kroz ovaj postupak. Autori iz zemalja koje ispunjavaju uslove treba da odaberu svoju zemlju i zatim da odaberu opciju „Primeni popuste“ (eng. Apply Discounts).
Na sledećoj stranici se nalaze tipovi radova koji zadovoljavaju uslov za publikovanje bez troškova.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Detaljnije informacije možete pronaći na stranici izdavača Cambridge University Press.

(objavljeno 26.02.2021.)

Besplatno publikovanje radova u OA časopisima Wiley izdavača

Izdavačka kuća Wiley Online Library omogućava istraživačima iz Srbije publikovanje radova bez troškova objavljivanja (APC) u časopisima u otvorenom pristupu (Gold Open Access). Sve što je potrebno je da prilikom slanja rada autori odaberu opciju da su iz "Automatic Waivers country".

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Na stranici Wiley-a dostupne su detaljnije informacije kako iskoristiti popust prilikom publikovanja rada. 

(objavljeno 08.02.2021.)

Besplatno publikovanje radova u OA časopisima izdavača SAGE Publications

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, obnovio je ugovor sa izdavačkom kućom SAGE Publications koji sada omogućava istraživačima iz Srbije besplatno objavljivanje rada u Gold Open Access časopisima ovog izdavača (osim u časopisu The Journal of International Medical Research). Sporazum važi do kraja 2022. godine. Sistem automatski prepoznaje autore iz Srbije na osnovu navedene afilijacije i nije potrebno uputiti nikakav dodatni zahtev nakon što je rad prihvaćen za objavu.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Detaljnije informacije možete pronaći na stranici EIFL-a i izdavača SAGE Publications.

(objavljeno 10.11.2020.)

Popust na troškove publikovanja radova u OA časopisima izdavača World Scientific Publishing

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, je potpisao sporazum sa izdavačkom kućom World Scientific Publishing koji omogućava istraživačima iz Srbije popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u 111 časopisa ovog izdavača (110 hybrid OA i jedan Gold OA). Sporazum važi do kraja 2022. godine i važno je da autori, nakon što je njihov rad prihvaćen, napomenu da ispunjavaju uslov za popust. Za sve neodumice i pomoć mogu se obratiti na sledeću mejl adresu: openaccess@wspc.com.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Na stranici eIFL-a dostupne su detaljnije informacije u vezi sa publikovanjem rada.

(objavljeno 13.10.2020.)

Popust na troškove publikovanja radova u OA časopisima izdavača Elsevier

Izdavačka kuća Elsevier istraživačima iz Srbije omogućava popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u Gold Open Access časopisima. Uslov je da svi autori dolaze iz zemalja koje imaju pravo na program Research4Life. Ukoliko autori ispunjavaju ovaj kriterijum nije potreban nikakav dodatni zahtev, jer će ih sistem automatski prepoznati i popust će biti uračunat.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Detaljnije informacije dostupne su na stranici Elsevier-a.

(objavljeno 16.09.2020.)

Besplatno publikovanja radova u OA časopisima izdavača Royal Society Publishing

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, je potpisao sporazum sa izdavačkom kućom Royal Society Publishing koji omogućava istraživačima iz Srbije besplatno objavljivanje rada u otvorenom pristupu u časopisima ovog izdavača. Sporazum važi do kraja 2023. godine i odnosi se na, za sada, dva časopisa ovog izdavača koji su u režimu otvorenog pristupa.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Na stranici eIFL-a dostupne su detaljnije informacije u vezi sa besplatnim publikovanjem rada.

(objavljeno 14.09.2020.)

Podrška izdavača i besplatan pristup sadržajima usled COVID-19 virusa

Usled pandemije izazvane COVID-19 virusom veliki broj izdavača je pružio podršku korisnicima otvaranjem pristupa sadržajima. Veliki broj radova odnosi se na najnovije informacije i istraživanja povodom COVID-19.

Na sledećem linku se nalazi PDF sa svim dostupnim sadržajima.

(objavljeno 13.05.2020.)

Rad istraživača iz Srbije povodom COVID-19 virusa

Sa velikim zadovoljstvom želimo da informišemo naučno-istraživačku zajednicu o radu povodom COVID-19 virusa. Rad je prihvaćen za štampu u Vojnotehničkom glasniku (ISSN 0042-8469), biće objavljen u svesci broj 2 i uskoro vidljiv i na stranici časopisa.
U radu je primenjen metod francuskog matematičara iz 1837. godine o broju zaraženih i u celosti ga možete pročitati na nekom od sledeća dva linka: link 1 i link 2.

Preporučujemo i:

  • zanimljivi video profesora Tom Britona, koji je u martu objavila Vetenskapens Hus,
  • Puškinovu pesmu iz 1827. godine, koju je napisao nalazeći se u karantinu zbog kolere.

(objavljeno 15.04.2020.)

COVID-19 – podaci i istraživanja

Kako bismo razumeli rizike koje sa sobom nosi pandemija COVID-19, važan, ako ne i najvažniji faktor su informacije koje dobijamo. One moraju biti pouzdane, precizne, a izvori verodostojni i lako proverljivi. Centar za promociju nauke (CPN) na svojoj veb stranici donosi obimnu bazu podataka i istraživanja koje je prikupila i sistematizovala naučna onlajn publikacija Our World in Data

Kompletan članak o tekućoj pandemiji možete pročitati na zvaničnoj stranici CPN-a - elementarium.cpn.rs.

(objavljeno 10.04.2020.)

Sigurnosna zaštita

Poštovani korisnici,
Povodom učestalih prijava korisnika ukazujemo vam na mogućnost pojave sledeće situacije:
Ukoliko vam je na računaru instalirana neka vrsta sertifikata za autentifikaciju (elektronski potpis i sl.), moguće je da vam se, prilikom dolaska na KoBSON stranicu, prikaže poruka kao na slici dole. U tom slučaju potrebno je da odaberete opciju "Cancel" kako biste nesmetano pristupili KoBSON stranici.

(objavljeno 26.03.2019.)

Obaveštenje uredništva časopisa Psihologija

Časopis Psihologija obaveštava javnost da su nepoznata lica registrovala veb sajt koji se lažno predstavlja kao sajt časopisa Psihologija. Ova lica takođe šalju mejlove naučnicima širom sveta lažno se predstavljajući kao urednik časopisa prof. dr Vladimir Hedrih i zamenik urednika prof. dr Vanja Ković (na sajtu navedeni kao Vladimir Hadrih i Vanja Kowić), obećavajući brzo publikovanje radova u zamenu za novac. Na svom sajtu koriste ISSN broj časopisa Psihologija, kopije arhive časopisa (koje svako može da preuzme, jer su Open Access) i kopirali su velike delove sadržaja sajta Psihologije.

Redakcija časopisa Psihologija, kao i Društvo psihologa Srbije preduzimaju sve raspoložive zakonske mere da se ovaj sajt zatvori i takve aktivnosti obustave. Međutim, dok se to ne desi molimo sve da imaju u vidu sledeće činjenice:

  • Jedina veb stranica časopisa Psihologija je ona na sajtu Društva psihologa Srbije - http://dps.org.rs/psihologija-journal, kojoj se može pristupiti i ukucavanjem domena časopisa – www.psihologijajournal.org.rs. Međutim stranica istog imena bez ".rs" ne pripada nama! Arhive objavljenih brojeva su hostovane na doiSerbia, na Scindeksu , ali i na više drugih servisa koji su sami preuzeli radove. Radovi u Psihologiji se objavljuju pod Creative Commons licencom, što znači da su slobodni za preuzimanje i prenošenje. Činjenica da se na sajtu nalaze radovi objavljeni u Psihologiji ne ukazuje da se radi o sajtu časopisa Psihologija.
  • Psihologija ne traži novac za objavljivanje radova, niti bilo šta naplaćuje u vezi objavljivanja rada u Psihologiji.
  • Psihologija izlazi na 3 meseca, a ne mesečno.
  • Radovi podneti za objavljivanje u Psihologiji prolaze višestepenu recenzentsku proceduru, koja traje koliko traje. Mejlovi u kojima se obećava objavljivanje rada u roku od 2 nedelje su lažni.
  • Konačno - radovi se u Psihologiju podnose isključivo preko online uređivačkog sistema Assistant - http://aseestant.ceon.rs/index.php/psi/login, nikako slanjem na bilo koju mejl adresu.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Psihologija
prof. dr Vladimir Hedrih

(objavljeno 29.01.2019.)

Neophodna podešavanja

Usled povećanog broja mejlova vezanih za sigurnosnu zaštitu na našem sajtu obaveštavamo korisnike da je problem nastao usled unapređenja portala inostranih izdavača na sigurniju verziju. Za prevazilaženje ovog problema neophodno je obrisati keš i istoriju iz memorije Internet pregledača kako bi se nesmetano pristupalo KoBSON servisima.
uputstvo za Mozilla Firefox
uputstvo za Google Chrome

(objavljeno 24.04.2018.)