Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Popust na troškove publikovanja radova u OA časopisima izdavača Brill

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, je potpisao sporazum sa izdavačkom kućom Brill koji omogućava istraživačima iz Srbije popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u 314 časopisa ovog izdavača. Sporazum važi do kraja 2023. godine. Sistem automatski prepoznaje autore iz Srbije na osnovu navedene afilijacije i nije potrebno uputiti nikakav dodatni zahtev nakon što je rad prihvaćen za objavu.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Na stranici eIFL-a dostupne su detaljnije informacije u vezi sa publikovanjem rada.

(objavljeno 21.10.2020.)

Open Access Week 2020

“Open with Purpose: Taking Action to Build Structural Equity and Inclusion” tema je 13. po redu međunarodne nedelje otvorenog pristupa koja će trajati od 19.10. do 25.10.2020. godine. Iako donatori, univerziteti, izdavači i naučnici daju veliki doprinos otvorenoj nauci, i ovogodišnja tema još više naglašava njenu važnost i svrhu. Kako bi otvoreno postalo podrazumevano neophodno je kritičko i aktivno angažovanje institucija. Organizator ove manifestacije je SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) - globalna koalicija posvećena otvaranju podrazumevane vrednosti za istraživanje i obrazovanje.

Više informacija nalazi se na zvaničnom sajtu manifestacije www.openaccessweek.org, dok na portalu OpenAIRE možete pronaći listu organizovanih vebinara zakazanih za celu nedelju.

(objavljeno 16.10.2020.)

Popust na troškove publikovanja radova u OA časopisima izdavača World Scientific Publishing

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, je potpisao sporazum sa izdavačkom kućom World Scientific Publishing koji omogućava istraživačima iz Srbije popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u 111 časopisa ovog izdavača (110 hybrid OA i jedan Gold OA). Sporazum važi do kraja 2022. godine i važno je da autori, nakon što je njihov rad prihvaćen, napomenu da ispunjavaju uslov za popust. Za sve neodumice i pomoć mogu se obratiti na sledeću mejl adresu: openaccess@wspc.com.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Na stranici eIFL-a dostupne su detaljnije informacije u vezi sa publikovanjem rada.

(objavljeno 13.10.2020.)

Još jedan časopis iz Srbije referisan u bazi Scopus

Domaći časopis Applied Engineering Letters ISSN 2466-4677 počeo je da se referiše u bazi Scopus izdavača Elsevier.

Uredništvu čestitamo, kao i autorima koji objavljuju radove u navedenom časopisu.

(objavljeno 12.10.2020.)

Popust na troškove publikovanja radova u OA časopisima izdavača Elsevier

Izdavačka kuća Elsevier istraživačima iz Srbije omogućava popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u Gold Open Access časopisima. Uslov je da svi autori dolaze iz zemalja koje imaju pravo na program Research4Life. Ukoliko autori ispunjavaju ovaj kriterijum nije potreban nikakav dodatni zahtev, jer će ih sistem automatski prepoznati i popust će biti uračunat.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Detaljnije informacije dostupne su na stranici Elsevier-a.

(objavljeno 16.09.2020.)

Obezbeđen nov SciFinder-n servis

Obaveštavamo korisnike da smo od ove godine migrirali sa SciFinder-a na novi unapređeni SciFinder-n servis. Podaci za logovanje već registrovanih korisnika ostaju važeći. Novi korisnici koji nemaju otvoren nalog potrebno je da nam se obrate na email kobson@nb.rs radi dobijanja linka za registraciju i detaljnog uputstva.

Takođe obaveštavamo sve korisnike da ćemo u saradnji sa izdavačem Chemical Abstracts Service tokom oktobra organizovati online trening na kome će biti predstavljene nove performanse servisa. Vest o datumu i vremenu biće postvaljena na naš sajt po dogovoru sa izdavačem.

Do tada preporučujemo da pogledate korisne video materijale već održanih vebinara i brošure sa kratkim pojašnjenjima nove platforme:

 • SciFinder-n brochure (PDF),
 • SciFinder-n brochure_2 (PDF),
 • SciFinder-n brochure_2_retrosynthesis (PDF),
 • SciFinder-n brochure_2_Quick_Reference_Guide (PDF),

kao i da isprobate novi servis bilo posredstvom naše Brze stranice --> Indeksne baze --> SciFinder-n, bilo preko menija Servisi --> Indeksne baze --> SciFinder-n.

(objavljeno 15.09.2020.)

Besplatno publikovanja radova u OA časopisima izdavača Royal Society Publishing

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, je potpisao sporazum sa izdavačkom kućom Royal Society Publishing koji omogućava istraživačima iz Srbije besplatno objavljivanje rada u otvorenom pristupu u časopisima ovog izdavača. Sporazum važi do kraja 2023. godine i odnosi se na, za sada, dva časopisa ovog izdavača koji su u režimu otvorenog pristupa.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Na stranici eIFL-a dostupne su detaljnije informacije u vezi sa besplatnim publikovanjem rada.

(objavljeno 14.09.2020.)

Kako pronaći besplatne sadržaje?

EIFL (Electronic Information for Libraries) je napravio poster sa korisnim linkovima i alatima koji mogu pomoći istraživačima da pronađu besplatne kompletne tekstove članaka. Reč je o internet pretraživačima otvorenog pristupa i/ili ekstenzijama pretraživača.

Poster se besplatno može preuzeti sa sledećeg linka. Bibliotekari takođe mogu prilagoditi poster dodavanjem logoa biblioteke/institucije, linkova ka bibliotečkim izvorima i slično. Ovde se može videti primer jednog takvog postera.

Za više informacija posetite zvaničan EIFL blog. Ukoliko želite da prilagodite poster možete pisati na sledeću mejl adresu: romy@eifl.net.

(objavljeno 04.08.2020.)

Objavljene korekcije impakt faktora za 2019.

Clarivate Analytics je na svojoj stranici objavio korekcije impakt faktora za 2019. Postavljena je lista časopisa koja će se ažurirati dva puta nedeljno. Nakon zaključivanja obrade podataka i publikovanja konačnih lista na stranici izdavača, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.

Podaci publikovani na ovoj stranici (odeljak 2019 Data Update u okviru June 29, 2020) mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.

(objavljeno 13.07.2020.)

Impakt faktori za naše časopise u 2019. godini

Naslov 2016 2017 2018 2019
Acta Veterinaria - Beograd Title Suppr. 0.604 0.656 0.693
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.762 0.887  0.967 1.500
Archives of Biological Sciences 0.352 0.648  0.554 0.719
Botanica Serbica       0.460
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.664 0.944 0.806 0.720
Computer Science and Information Systems 0.837 0.613 0.620 0.927
Filomat 0.695 0.635 0.789 0.848
Genetika 0.351 0.392 0.459 0.403
Hemijska industrija 0.459 0.591 0.566 0.407
Int Journal of Electrochemical Science 1.469 1.369 1.284 1.573
Journal of Medical Biochemistry 1.148 1.378 2.000 Title Suppr.
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 0.804 1.400 0.859 1.134
Journal of the Serbian Chemical Society 0.822 0.797 0.828 1.097
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 3.139 2.580 2.126 1.949
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.620 0.429 0.614 1.057
Panoeconomicus 0.444 0.438 0.594 0.508
Processing and Application of Ceramics 1.070 1.152 0.976 0.968
Psihologija 0.333 0.396 0.545 0.333
Publications de l Institut Mathematique-Beograd ESCI ESCI ESCI ESCI
Science of Sintering 0.736 0.667 0.885 1.172
Serbian Astronomical Journal 0.529 0.840 0.833 0.565
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.253 0.300 0.299 0.142
Thermal Science 1.093 1.431 1.541 1.574
Vojnosanitetski pregled 0.367 0.405 0.272 0.152

 

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 01.07.2020.)

Impakt faktor časopisa za 2019. godinu

Podaci o impakt faktoru (IF) časopisa za 2019. godinu su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije. 
Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Clarivate Analytics -> Title Suppressions.

Neki časopisi su zadržali impakt faktor, ali su promenili naslov:

Lista časopisa

ili je promenjen ISSN:

Lista časopisa

Informacije o časopisima koje je Clarivate Analytics prestao da referiše u WoS-u u prethodnih 12 meseci mogu se očekivati kasnije tokom godine.

(objavljeno 01.07.2020.)

Korisni alati za istraživače - kako doći do OA sadržaja

Unpaywall, Open Access Button i drugi

Glavni cilj otvorenog pristupa (eng. Open Access - OA) je da naučna literatura bude besplatno dostupna krajnjem korisniku. U tu svrhu nastaju razni alati koji olakšavaju istraživačima proces pretrage ovakvih radova.
Dva veoma korisna pomoćna alata pri pronalaženju radova u otvorenom pristupu su: Unpaywall i Open Access Button.
Oba alata se vrlo lako instaliraju i implementiraju u pregledačima. Za manje od minut moći ćete da koristite sve prednosti koje nose ove alatke.

Nakon uspešnog instaliranja Unpaywall-a, pri svakom pretraživanju sa desne strane ekrana pojaviće se zeleni otključani katanac koji ukazuje na to da postoji besplatna verzija u punom tekstu. Klikom na ikonicu odlazi se direktno na stranicu gde možete pogledati/preuzeti puni tekst rada. Ukoliko puni tekst nije dostupan pojaviće se siva ikonica. Unpaywall ikonica takođe menja boje u zavisnosti od toga da li je reč o zelenom ili zlatnom otvorenom pristupu (Green ili Gold OA).

Za razliku od Unpaywall-a pretraživanje Open Access Button-a se može vršiti i na samoj platformi (https://openaccessbutton.org/) i/ili se može instalirati ekstenzija u pregledaču. Nakon njenog instaliranja pojaviće se ikonica u gornjem desnom uglu adresne trake pregledača.

Na sledećim linkovima se nalaze besplatne ekstenzije Unpaywall-a i Open Access Button-a (za Google Chrome/Mozilla Firefox). Dodatno smo kreirali i kratko uputstvo u PDF obliku (PDFUnpaywall.pdf, PDFOpenAccessButton.pdf). 

Primere ostalih alata možete pogledati na našoj stranici Možda vam zatreba --> Open Access.

(objavljeno 23.06.2020.)

Kolekcija Food Science Source i elektronske knjige izdavača Akademska misao

Podsećamo korisnike da su od decembra posredstvom EBSCO servisa dostupne još dve kolekcije: kolekcija Food Science Source i elektronske knjige izdavača Akademska misao.

Food Science Source je baza punog teksta namenjena istraživačima iz oblasti poljoprivrede, biotehnologije, tehnologije prerade, sigurnosti i transporta hrane. Sadrži preko 790 naslova naučnih časopisa, 40-ak monografija, preko 130 naučnih magazina i tehničke izveštaje. Neke od tema koje pokriva ova kolekcija su: agrobiznis, nauka o hrani i piću, pakovanje hrane, prerada hrane, bezbednost hrane itd.

Kolekciji se može pristupiti na više načina:

putem menija Servisi -> Elektronski časopisi -> Food Science Source
putem menija Servisi -> Elektronski knjige -> Food Science Source
putem Brze stranice -> Food Science Source

Elektronska izdanja knjiga izdavača Akademska misao koja su dostupna preko EBSCO servisa obuhvataju knjige iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka. Kompletna lista dostupnih e-knjiga može se pronaći na sledećem linku.

Knjigama se može pristupiti putem menija Servisi -> Elektronske knjige -> biranjem opcije EBSCO eBook -> nakon čega je potrebno ukucati u okviru pretrage neki od naslova e-knjiga. Knjigama se takođe može pristupiti i putem prečice EleKnjige.

(objavljeno 03.06.2020.)

Podrška izdavača i besplatan pristup sadržajima usled COVID-19 virusa

Usled pandemije izazvane COVID-19 virusom veliki broj izdavača je pružio podršku korisnicima otvaranjem pristupa sadržajima. Veliki broj radova odnosi se na najnovije informacije i istraživanja povodom COVID-19.

Na sledećem linku se nalazi PDF sa svim dostupnim sadržajima.

(objavljeno 13.05.2020.)

Izrada izveštaja o citiranosti autora

Obaveštavamo sve zainteresovane korisnike da Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković i Biblioteka Matice srpske i u vanrednim okolnostima redovno obrađuju sve zahteve korisnika i izrađuju izveštaje o citiranosti autora.
Detaljnije informacije i kontakt podaci kolega mogu se videti na našoj stranici Citiranost autora.

(objavljeno 12.05.2020.)

Rad istraživača iz Srbije povodom COVID-19 virusa

Sa velikim zadovoljstvom želimo da informišemo naučno-istraživačku zajednicu o radu povodom COVID-19 virusa. Rad je prihvaćen za štampu u Vojnotehničkom glasniku (ISSN 0042-8469), biće objavljen u svesci broj 2 i uskoro vidljiv i na stranici časopisa.
U radu je primenjen metod francuskog matematičara iz 1837. godine o broju zaraženih i u celosti ga možete pročitati na nekom od sledeća dva linka: link 1 i link 2.

Preporučujemo i:

 • zanimljivi video profesora Tom Britona, koji je u martu objavila Vetenskapens Hus,
 • Puškinovu pesmu iz 1827. godine, koju je napisao nalazeći se u karantinu zbog kolere.

(objavljeno 15.04.2020.)

COVID-19 – podaci i istraživanja

Kako bismo razumeli rizike koje sa sobom nosi pandemija COVID-19, važan, ako ne i najvažniji faktor su informacije koje dobijamo. One moraju biti pouzdane, precizne, a izvori verodostojni i lako proverljivi. Centar za promociju nauke (CPN) na svojoj veb stranici donosi obimnu bazu podataka i istraživanja koje je prikupila i sistematizovala naučna onlajn publikacija Our World in Data

Kompletan članak o tekućoj pandemiji možete pročitati na zvaničnoj stranici CPN-a - elementarium.cpn.rs.

(objavljeno 10.04.2020.)

Sigurnosna zaštita

Poštovani korisnici,
Povodom učestalih prijava korisnika ukazujemo vam na mogućnost pojave sledeće situacije:
Ukoliko vam je na računaru instalirana neka vrsta sertifikata za autentifikaciju (elektronski potpis i sl.), moguće je da vam se, prilikom dolaska na KoBSON stranicu, prikaže poruka kao na slici dole. U tom slučaju potrebno je da odaberete opciju "Cancel" kako biste nesmetano pristupili KoBSON stranici.

(objavljeno 26.03.2019.)

Obaveštenje o promenama u podešavanju AMRES proxy servisa

Obaveštavamo korisnike proxy servera Univerziteta u Beogradu da će, usled puštanja u rad nove generacije proxy uređaja, od 1. marta 2019. godine serveri sa IP adresama 147.91.1.44 i 147.91.1.45 biti deaktivirani. Molimo korisnike da u svojim internet pretraživačima podese neke od postojećih IP adresa (147.91.1.41-147.91.1.43) kako bi imali neometan pristup KoBSON servisima. Uputstvo za podešavanje proxy servera možete pronaći na stranici Načini pristupa, a detaljnije informacije u vezi sa ovim promenama možete pronaći na stranicama AMRES-a.

(objavljeno 01.03.2019.)

Obaveštenje uredništva časopisa Psihologija

Časopis Psihologija obaveštava javnost da su nepoznata lica registrovala veb sajt koji se lažno predstavlja kao sajt časopisa Psihologija. Ova lica takođe šalju mejlove naučnicima širom sveta lažno se predstavljajući kao urednik časopisa prof. dr Vladimir Hedrih i zamenik urednika prof. dr Vanja Ković (na sajtu navedeni kao Vladimir Hadrih i Vanja Kowić), obećavajući brzo publikovanje radova u zamenu za novac. Na svom sajtu koriste ISSN broj časopisa Psihologija, kopije arhive časopisa (koje svako može da preuzme, jer su Open Access) i kopirali su velike delove sadržaja sajta Psihologije.

Redakcija časopisa Psihologija, kao i Društvo psihologa Srbije preduzimaju sve raspoložive zakonske mere da se ovaj sajt zatvori i takve aktivnosti obustave. Međutim, dok se to ne desi molimo sve da imaju u vidu sledeće činjenice:

 • Jedina veb stranica časopisa Psihologija je ona na sajtu Društva psihologa Srbije - http://dps.org.rs/psihologija-journal, kojoj se može pristupiti i ukucavanjem domena časopisa – www.psihologijajournal.org.rs. Međutim stranica istog imena bez ".rs" ne pripada nama! Arhive objavljenih brojeva su hostovane na doiSerbia, na Scindeksu , ali i na više drugih servisa koji su sami preuzeli radove. Radovi u Psihologiji se objavljuju pod Creative Commons licencom, što znači da su slobodni za preuzimanje i prenošenje. Činjenica da se na sajtu nalaze radovi objavljeni u Psihologiji ne ukazuje da se radi o sajtu časopisa Psihologija.
 • Psihologija ne traži novac za objavljivanje radova, niti bilo šta naplaćuje u vezi objavljivanja rada u Psihologiji.
 • Psihologija izlazi na 3 meseca, a ne mesečno.
 • Radovi podneti za objavljivanje u Psihologiji prolaze višestepenu recenzentsku proceduru, koja traje koliko traje. Mejlovi u kojima se obećava objavljivanje rada u roku od 2 nedelje su lažni.
 • Konačno - radovi se u Psihologiju podnose isključivo preko online uređivačkog sistema Assistant - http://aseestant.ceon.rs/index.php/psi/login, nikako slanjem na bilo koju mejl adresu.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Psihologija
prof. dr Vladimir Hedrih

(objavljeno 29.01.2019.)

Neophodna podešavanja

Usled povećanog broja mejlova vezanih za sigurnosnu zaštitu na našem sajtu obaveštavamo korisnike da je problem nastao usled unapređenja portala inostranih izdavača na sigurniju verziju. Za prevazilaženje ovog problema neophodno je obrisati keš i istoriju iz memorije Internet pregledača kako bi se nesmetano pristupalo KoBSON servisima.
uputstvo za Mozilla Firefox
uputstvo za Google Chrome

(objavljeno 24.04.2018.)