Za mlade istraživače

Edukacija stipendista Ministarstva nauke

U toku 2008. godine počeo je sa radom poseban program namenjen mladim istraživačima koji je obuhvatio doktorante - stipendiste Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Cilj programa je da se mladi istraživači, na početku svoje naučne karijere, obuče za korišćenje svih servisa KoBSON-a, kao i da se upoznaju sa osnovnim pojmovima vezanim za naučno publikovanje i vrednovanje.

 

2023

Početkom oktobra 2023. godine biće održan onlajn jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  10. i 11. oktobar   Zoom platforma (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2023. godini). U e-mail-u obavezno navesti najprihvatljiviji terimin za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja polaznika). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 3026 KB)
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić (PDF na srpskom, 9542 KB)
 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić (PDF na srpskom, 10424 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Dragana Stolić i Dejana Kavaja Stanišić (PDF1 na srpskom, 3588 KB) (PDF2 na srpskom, 2294 KB)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić (PDF na srpskom, 1415 KB)
 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 2622 KB)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 1431 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

2022

Početkom oktobra 2022. godine biće održan onlajn jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  04. i 05. oktobar   Zoom platforma (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2022. godini). U e-mail-u obavezno navesti najprihvatljiviji terimin za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja polaznika). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 3026 KB)
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić (PDF na srpskom, 9738 KB)
 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić (PDF na srpskom, 8536 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Dragana Stolić i Dejana Kavaja Stanišić (PDF1 na srpskom, 3398 KB) (PDF2 na srpskom, 2541 KB)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić (PDF na srpskom, 1824 KB)
 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 1186 KB)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 1363 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

2021

Početkom oktobra 2021. godine biće održan onlajn jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  05. i 06. oktobar   Zoom platforma (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2021. godini). U e-mail-u obavezno navesti najprihvatljiviji terimin za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja polaznika). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1215 KB)
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 8199 KB)
 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 7655 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 5713 KB)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 2101 KB)
 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2075 KB)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1456 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

 

2020

Krajem oktobra 2020. godine biće održan onlajn jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  27. i 28. oktobar   Zoom platforma (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2020. godini). U e-mail-u obavezno navesti najprihvatljiviji terimin za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja polaznika). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4008 KB)
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 13570 KB)
 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 6552 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 5864 KB)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1767 KB)
 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2018 KB)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2836 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

2019

Početkom oktobra 2019. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  Beograd   1, 2. i 3. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2019. godini). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4,049 KB)
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 12,717 KB)
 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 6,205 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 6,069 KB)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1,994 KB)
 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2,019 KB)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2,759 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

Fotografije sa seminara postavljene su na KoBSON Facebook stranicu :)

2018

Sredinom oktobra 2018. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  Beograd   09, 10. i 11. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2018. godini). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sitema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4,044 KB)
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 12,679 KB)
 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 5,693 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 7,460 KB)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 2,101 KB)
 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2,134 KB)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2,606 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Ana Đorđević, Boris Đenadić)

Fotografije sa seminara postavljene su na KoBSON Facebook stranicu :)

2017

Krajem oktobra 2017. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  Beograd   10, 11. i 12. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2017. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sitema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4,046 Kb)
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 11,316 Kb)
 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 5,206 Kb)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 6,699 Kb)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 2,099 Kb)
 6. Profil istraživača: Sistemi za jedinstvenu identifikaciju autora: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID; kratak pregled društvenih mreža za naučnike; etički i tehnički aspekti pisanja naučnog rada; izbor časopisa, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 11,399 Kb)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 2,285 Kb)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Ana Đorđević, Boris Đenadić)

Fotografije sa seminara postavljene su na KoBSON Facebook stranicu :)

2016

Krajem oktobra 2016. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  Beograd   25, 26. i 27. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2016. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile - o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2,192 Kb)
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google Scholar, EBSCO Discavery Service, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 10,549 Kb)
 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 8,419 Kb)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 7,697 Kb)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 3,528 Kb)
 6. Profil istraživača: Sistemi za jedinstvenu identifikaciju autora: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID; kratak pregled društvenih mreža za naučnike; etički i tehnički aspekti pisanja naučnog rada; izbor časopisa, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 8,338 Kb)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 3,689 Kb)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)

Fotografije sa seminara postavljene su na KoBSON Facebook stranicu :)

2015

Krajem oktobra 2015. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  Beograd   26, 27. i 28. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2015. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraživanje elektronskih časopisa po naslovu, naučnoj disciplini i ključnim rečima, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 3,746 Kb)
 3. Knjige i doktorske disertacije: Digitalni repozitorijumi, e-knjige i e-teze i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 4,434 Kb)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Citatni indeksi i vrednovanje naučnoistraživačkog rada, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 5,570 Kb)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Otvoreni pristup naučnim informacijama, autorska prava i kreiranje lične elektronske biblioteke, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1,724 Kb)
 6. Profil istraživača, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2,926 Kb)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Načini pristupa KoBSON servisima, Snežana Kladar (PDF na srpskom, 1,083 Kb)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Božidar Ivić)

Fotografije sa seminara postavljene su na KoBSON Facebook stranicu:)

 

2014

Sredinom oktobra 2014. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  Beograd   14, 15. i 16. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2014. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)


Program seminara za stipendiste

 1. Elektronski izvori informacija u nauci - značaj, vrste, dostupnost, procena vrednosti, Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 1,473 Kb)
 2. Pretraživanje elektronskih časopisa po naslovu, naučnoj disciplini i ključnim rečima, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 3,063 Kb)
 3. Pretraživanje monografskih publikacija - e-knjiga i e-teza, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 4,321 Kb)
 4. Citatni indeksi i vrednovanje naučnoistraživačkog rada, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 4,433 Kb)
 5. Srpski citatni indeks - namena i upotreba, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 603 Kb)
 6. Otvoreni pristup naučnim informacijama - časopisi i digitalni repozitorijumi, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1,466 Kb)
 7. Autorsko pravo i CC standardi, Nevenka Antić, (PDF na srpskom, 259 Kb)
 8. Načini pristupa KoBSON servisima, Snežana Kladar, (PDF na srpskom, 1,033 Kb)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Snežana Kladar, Božidar Ivić)

Fotografije sa seminara postavljene su na KoBSON Facebook stranicu:)

2013

Krajem oktobra 2013. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  Beograd   21, 22. i 23. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2013. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2013 (PDF na srpskom 2,284 Kb)


Program seminara za stipendiste

 1. Naučne informacije i njihova razmena (učesnici, KoBSON, IF, DOI, Google), Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 800 KB)
 2. Pretraživanje časopisa i baza podataka, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1,800 KB)
 3. Knjige i disertacije, Dejana Kavaja-Stanišić, (PDF na srpskom, 1,074 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada (citatni indeksi), Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 2,200 KB)
 5. Srpski citatni indeks, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 509 KB)
 6. Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka, Stela Filipi-Matutinović, (PDF na srpskom, 1,513 KB)
 7. Pristup KoBSONu, licenca, Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 337 KB)

Fotografije sa seminara postavljene su na KoBSON Facebook stranicu:)


Zanimljivost:
Da stipendisti doktoranti čitaju i uče i kada nisu na fakultetima i institutima pokazuje i brojka od 24.275 udaljenih pristupa koja su realizovana tokom 2012. godine.

Na sajtu PhD Comics mogu se naći duhovite situacije u kojima se nalazi svaki student doktorant. Pogledajte u trenucima odmora (ako ih ima), i sigurno će Vas ohrabriti da nastavite dalje.

Postoji odličan flajer za pridruživanje i podršku Open Access-u, kao i stranica na kojoj možete pronaći 10 načina za pomoć i unapređenje publikovanja u Open Access režimu.

2012

Krajem juna 2012. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  Beograd   25, 26. i 27. juni, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2012. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.
Poželjno je pročitati tekst za kurs, članak (PDF na srpskom 1.92 MB)

 

Vodič za citiranje

Na sajtu biblioteke Doma kulture Studentski grad postavljena je stranica sa vodičem za citiranje. Detaljno su obrađeni najfrekventniji citatni stilovi (APA, MLA, Čikago, CSE), kao i teoretska pitanja o tome šta je citiranje, šta treba citirati, zašto i kako citirati.

2011. godina

Krajem maja i početkom juna 2011. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  Beograd   26. i 27. maj i 3. i 6. juni, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2011. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.
Poželjno je pročitati tekst za kurs, članak (PDF na srpskom 1.92 MB)

Program seminara za stipendiste

 1. Naučne informacije i njihova razmena (učesnici, KoBSON, IF, DOI, Google), Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 800 KB)
 2. Knjige i disertacije, Dejana Kavaja-Stanišić, (PDF na srpskom, 1,074 KB)
 3. Pretraživanje časopisa i baza podataka, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1,800 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada (citatni indeksi), Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 2,200 KB)
 5. Srpski citatni indeks, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 509 KB)
 6. Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka, Stela Filipi-Matutinović, (PDF na srpskom, 1,513 KB)
 7. Pristup KoBSONu, licenca, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 337 KB)

Na sajtu PhD Comics mogu se naći duhovite situacije u kojima se nalazi svaki student doktorant. Pogledajte u trenucima odmora (ako ih ima), i sigurno će Vas ohrabriti da nastavite dalje.

Postoji odličan flajer za pridruživanje i podršku Open Access-u, kao i stranica na kojoj možete pronaći 10 načina za pomoć i unapređenje publikovanja u Open Access režimu.

2010. godina

Tokom maja meseca 2010. godine biće održan edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

  Beograd   6. i 7. maj, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (početak: 9.00)
  Niš   12. maj, Mašinski fakultet, Inovacioni centar za informacione tehnologije, VI sprat, Aleksandra Mevedeva 14, Niš (početak: 10.00)
  Novi Sad  19. maj, Pravni fakultet, Elektronska učionica (Krilo D, Mezanin), Trg Dositeja Obradovića 1, Novi Sad (početak: 9.30)


Stipendisti iz Kragujevca i Kosovske Mitrovice mogu da izaberu njima najpovoljniju lokaciju.

Neohodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2010. god). U e-mail-u obavezno nevesti grad i datum pohadjanja seminara.
Poželjno je pročitati tekst za kurs, članak (PDF na srpskom 2.35 MB)

Na sajtu PhD Comics mogu se naći duhovite situacije u kojima se nalazi svaki student doktorant. Pogledajte u trenucima odmora (ako ih ima), i sigurno će Vas ohrabriti da nastavite dalje.

Slike sa edukacije (kao i srećne dobitnike KoBSON kišobrana) možete pogledati na Facebook stranici KoBSON-a.

2009. godina

Tokom oktobra meseca 2009. godine biće održan edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendisti Ministarstva nauke. Termini su:

  Niš 8. oktobar, 9.30 Mašinski fakultet u Nišu, VI sprat
  Novi Sad  14. oktobar, 9.00 Medicinski fakultet u Novom Sadu, elektronska učionica
  Beograd   27. i 28. oktobar, 9.00 Narodna biblioteka Srbije, Skerlićeva 1, elektronska učionica


Stipendisti iz Kragujevca i Kosovske Mitrovice mogu da izaberu njima najpovoljniju lokaciju.

Neohodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Edukacija stipendista 2009). U e-mail-u obavezno nevesti grad i datum pohadjanja seminara
Poželjno je pročitati tekst za kurs, članak (PDF na srpskom 2 MB)

2008. godina

Edukativni seminar pod nazivom ELEKTRONSKI IZVORI INFORMACIJA U NAUCI - značaj, vrste, dostupnost, procena vrednosti, u trajanju od 8 časova, prošlo je 209 stipendista podeljenih po grupama prema naučnim disciplinama. Seminar je održan u elektoronskoj učionici Narodne biblioteke Srbije.

Program seminara za stipendiste

 1. Promene u sistemu komunikacije u nauci: od štampanih publikacija do elektronskih (DOI); uloga sva tri učesnika: istraživači, izdavači, bibliotekari; kako to funkcioniše u Srbiji i koliko to košta; detaljno o KoBSON stranici (posebno: IF, WoS), Google alati (Translate, Schoolar, Patents), (Biljana Kosanović)
 2. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); Međubibliotečka pozajmica, e-brary, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, (Dejana Kavaja-Stanišić)
 3. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: baze prema disciplinama; agregatori, korišćenje alerta, (Tatjana Timotijević)
 4. Vrednovanje naučnog rada rangiranje naučnih institucija i pojedinaca prema bibliometrijskim indikatorima; bibliometrijski zakoni (Lotkin i Bredfordov); citatni indeksi Thomson ISI; nove mere uticajnosti (H-index); drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, (Aleksandra Popović)
 5. OA i autorska prava Pokret za slobodni pristup informacijama – OA (osnovni principi; Green i Gold Road), digitalni repozitorijumi - institucionalni, nacionalni, prema disciplinama; repozitorijumi sa otvorenim pristupom DOAJ, DOAR, ROAR; Autorska prava i njihova zaštita u doba interneta; zakon o autorskim pravima; Creative Commons Licence (Stela Filipi-Matutinović, Tatjana Brzulović-Stanisavljević)
 6. Načini pristupa KoBSON-u: pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; načini pristupa KoBSON stranici, (Biljana Kosanović)

Svim polaznicima je omogućeno dobijanje Licence za udaljeni pristup u ograničenom trajanju (do isteka stipendije). To znači da stipendisti mogu da koriste resurse KOBSON-a u punom obimu tj. da pretražuju i preuzimaju članke u punom tekstu, za one časopise i knjige za koje je to moguće. Lična licenca omogućava stipendistima da budu nezavisni od pristupa akademskoj mreži, već mogu KOBSON resursima da pristupaju od kuće ili sa bilo koje druge lokacije.