Predavanja

2010

2010

22-23.11. Konferencija "Provocari privind accesul national electronic la literatura stiintifica", Bucuresti (Biljana Kosanović), (PDF na rumunskom, 1,94 MB)

07.10. Da li (i za koga) akademske biblioteke u Srbiji rade noću i vikendom (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 306 KB)

26.05. INFORUM 2010: 16th annual Conference on Professional Information Resources, Prague, May - How Librarian Can Make Bibliographic Record More Useful: Put Together WoS, Scopus and SCIndeks Data, plakat (Tatjana Timotijević, Biljana Kosanović), (plakat, 3,30 MB)

30.04. Naučne informacije za svakoga pa i za kardiologe (šta ima novo na KoBSON-u) (Biljana Kosanović)

30.04. Citatne baze, vrednovanje naučnika i naučnoistraživačkih rezultata, Petnica (Tatjana Timotijević)

19.04. Dostupnost elektronskih servisa u Srbiji (Aleksandra Popović)

Tokom ove godine, osim edukacije doktoranata - stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije, oržaće se i edukacija doktoranata Univeziteta u Beogradu.
Predviđeno je da edukacija traje tri školska časa, sa sledećim temama:
Naučne informacije u Srbiji: dostupnost i pronalaženje (Stela Filipi-Matutinović)
Elektronski servisi i elektronske knjige (Sanja Antonić)
Citatni indeksi i vrednovanje naučnoistraživačkog rada (Aleksandra Popović)
Održane edukacije:

10.03. Šumarski fakultet
13.04. Medicinski fakultet
23.04. Pravoslavni bogoslovski fakultet
27.05. Fakultet za sport i fizičku kulturu
02.06. Filozofski fakultet, Odeljenje: sociologija
20.12. Filozofski fakultet
23.12. Tehnološko-metalurški fakultet

15.02. PrePrint DOI 2009 - DOI za članke u pripremi, Narodna biblioteka Srbije (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 223 KB)

27.01. Prezentacija SciFinder servisa: Sadržaj SciFinder-a, SF WEB analiza, kategorizacija, sortiranje, SF WEB novosti - komentari, tagovi, linkovi, pretraživanje podstruktura i reakcija sa primerima (Veli-Pekka Hyttinen, Regional Marketing Manager, SII for CAS)