Predavanja

Predavanja

Obuke, predavanja i prezentacije

Radi bolje informisanosti i maksimalne iskorišćenosti servisa, KoBSON veliku pažnju posvećuje edukacijama svih učesnika u sistemu naučnih komunikacija – bibliotekara, istraživača, nastavnog osoblja, studenata i doktoranada. Biraju se teme za ciljne grupe korisnika, a koje se odnose na unapređenje iskorišćenosti pretplaćenih elektronskih sadržaja, procese pisanja, publikovanja i promovisanja naučnih radova, unapređenje usluga bibliotekara, kao i praćenje i primena svih savremenih trendova u sistemu naučnih komunikacija. 1

 

 

 

1 Boris Đenadić, Tatjana Timotijević, Katarina Perić (2022), "KoBSON edukacije - za koga i o čemu?" U: XVI godišnji stručno-naučni skup Zajednice matičnih biblioteka Srbije, BIBLIONET 2022 - Biblioteke i doživotno učenje, zbornik radova. (str. 63-79) (Ur.) Violeta Stojmenović. Zajednica matičnih biblioteka Srbije, Beograd; Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak.

2 Fotografija: Narodna biblioteka Srbije, Amfiteatar (2019): Seminar u okviru međunarodne inicijative Nedelja recenziranja (Peer Review Week)