Čemu služi

Alert

Korišćenje Alert opcije

Izdavači naučnih baza podataka pružaju registrovanom korisniku mogućnost korišćenja Alert servisa. Ta opcija Vam omogućava da sačuvate korišćene upite kako biste ih kasnije ponovo izvršavali. Osim toga, možete ih koristi kao zahtev za periodično slanje izveštaja o novodotatim člancima koji odgovaraju tim upitima.

Da biste koristili ovu pogodnost neophodno je da korisnik otvori svoj lični nalog (registruje se) na svakom servisu pojedinačno. Te registarcije su besplatne i međusobno nezavisne i nemaju nikakve veze sa KoBSON nalogom.

Postoji nekoliko tipova Alerts obaveštenja:

  1. Search Alerts – obaveštenja vezana za pretrage. Ako korisnik odluči da sačuva određenu formu i sadržinu pretrage (npr. konkretnu konfiguraciju ključnih reči i imena autora po kojima je pretraživao bazu, slika ispod), ima mogućnost da putem Alerts aplikacije konfiguraciju konkretne pretrage sačuva, a da mu servis automatski šalje obaveštenje na e-mail adresu kada god se u bazi pojavi neki novi članak koji odgovara kriterijumima pretrage.
  2. Volume/Issue Alerts – obaveštenja vezana za nove brojeve i sveske časopisa. Korisnik može da izabere časopise za koje želi da dobija obaveštenja kada god izađe nova sveska časopisa, naravno pod uslovom da se taj časopis referiše u bazi.
  3. Citation Alerts – obaveštenja vezana za citiranje izabranih članaka. Korisnik može da traži da mu se za određene članke šalju obaveštenja kada god se u bazi pojavi neki novi rad koji citira izabrani članak.