Google alati

Google alati - opšta

Korisne Google alatke


Da bi se iskoristili puni potencijali Google alata neophodno je prvo podesiti da jezik Google interfejsa bude engleski. To se radi tako što se iz osnovnog Google prozora klikne na opciju Podešavanja (ako je jezik podešen na srpski izaberite engleski). Spisak svih raspoloživih alata dostupan je klikom na opciju more.