Google alati

Google Scholar

Google scholar

pretraživanje stručne literature

Istraživanja pokazuju da najveći broj istraživača i studenta kao prvi izvor za pretraživanje naučnih informacija koristi Google. Izlazeći u susret potrebama korisnika, Google je razvio poseban servis Google Scholar namenjen pretraživanju i lociranju naučne literature. U toku aprila 2005. godine KoBSON je uspostavio saradnju sa kolegama iz Google Scholar-a, tako da je svim korisnicima KoBSONa omogućeno linkovanje na dostupne izvore direktno sa Google stranice za pretraživanje i prikazivanje rezultata.

Ukoliko je rad dostupan preko KOBSON-a, a korisnik pretražuje putem akademske mreže ili putem KOBSON-ovog proxy server-a, uz rad koji je Google scholar pronašao stoji link KOBSON što znači da je informacija o tom časopisu dostupna na web stranici KOBSON-a. To ne znači automatski da je članak dostupan preko KOBSON-a. Da biste koristili ovu opciju potrebno je izvršiti dodatna podešavanja.

Google Scholar