Google alati

Translate

Google Translate

"grubo" prevođenje

Google alat koji služi za prevođenje teksta. Moguće je prevesti sa bilo kog svetskog jezika na bilo koji drugi (srpski je odnedavno uključen u listu jezika). Kvalitet prevoda ne može se uporediti sa ljudskim prevodiocem, ali je često i ovakav automatski prevod dovoljan da se shvati suština, kao i ključne informacije u tekstu.

Probajte Google Translate.