Moj IP broj

Moj IP broj

IP (Internet Protocol) adresa je jedinstveni niz brojeva koji se deli na 4 polja razdvojena tačkama, npr: 147.91.246.1. Svaki računar priključen na Internet ima svoju IP adresu. U praksi se ova, brojčana adresa, preslikava na tekstualnu (mnemoničku) koja je lakša za pamćenje, npr. www.kobson.nb.rs

Najveći broj računara u našim akademskim i istraživačkim institucijama priključen je na akademsku mrežu i imaju stalnu IP adresu.

Ukoliko se na Internet povezujete preko komercijalnih provajdera (ADSL, kablovski, dial-up i sl.) tada Vaša IP adresa nije stalna, nego je dobijate samo «privremeno» i koja je važeća sve dok ste on-line.

Vaša IP adresa je 44.211.26.178