Elektronski časopisi

HINARI Helth Interent Work

Zašto više nemamo pristup HINARIju?

Od ove, 2011. godine više nemamo pristup HINARI bazama podataka. To je posledica razvoja naše zemlje, i prelaskom Srbije u grupu srednje razvijenih zemalja prema podacima Svetske banke. Svestska zdravstvena organizacija (WHO) je 2002. godine pokrenula HINARI s idejom da se zemljama u razvoju omogući pristup (skupoj) naučnoj literaturi. Institucije u Srbiji su od početka bile uključene u HINARI, i sve plaćanja su realizovana preko KoBSONa. U WHO smatraju da srednje razvijene zemlje mogu (i treba) da izdvajaju sredstva za pretplatu naučnih časopisa. Ovo pravilo se odnosi na sve zemlje, i nije ga moguće izmeniti.

Ukidanje servisa HINARI može se nadoknaditi korišćenjem Medscape servisa. Medscape je deo WebMD Health Professional mreže koji omogućava integrisano (ili pojedinačno) pretraživanje više različitih portala (u Open Access režimu) iz oblasti medicine: Medscape, MedscapeCME, eMedicine, Drugs i Medline. Preko ovog servisa dostupno je preko 125 medicinskih časopisa i udžbenika.